• Ngành năng lượng: Van chống sét, sơn cách điện bảo vệ các động cơ,  biến thế.
  • Ngành giao thông vận tải: Đệm chống va đập tầu thủy, các loại đệm đàn hồi, căn nhựa, coray, lớp phủ bảo vệ xitec chuyên dụng cho ngành đường sắt.
  • Ngành xăng dầu: Sơn, lớp phủ bảo vệ bồn, bể, đường ống…
  • Ngành công nghiệp ô tô, xe máy: Mạ, lớp phủ vô cơ.
  • Ngành thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bảo vệ cửa van công trình thuỷ lợi.
  • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ ngành khác.