Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Xuân Minh được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Nguyễn Tuấn Dung và TS. Nguyễn Vũ Giang. Đến dự buổi bảo vệ luận án có PGS. TS. Trần Đại Lâm, Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Viện Kỹ thuật nhiệt đới cùng đông đảo đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Sau khi nghiên cứu sinh trình bày nội dung và kết quả đề tài, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, Hội đồng chấm luận án nhất trí đánh giá đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn, các kết quả của đề tài đáp ứng được yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của nghiên cứu sinh Vũ Xuân Minh với 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 4/7 phiếu xuất sắc.    

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo  vệ:

Hội đồng chấm luận án, các cán bộ hướng dẫn chụp ảnh cùng với nghiên cứu sinh.

Hội đồng chấm luận án, các cán bộ hướng dẫn chụp ảnh cùng với nghiên cứu sinh.

TS. Phạm Thị Thu Giang, Trưởng Bộ môn Hóa cơ sở, Khoa Công nghệ Hóa học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh

TS. Phạm Thị Thu Giang, Trưởng Bộ môn Hóa cơ sở, Khoa Công nghệ Hóa học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh.