1. Giới thiệu chung

2. Lãnh đạo phòng

 • Trưởng phòng: TS.NCVC Đỗ Văn Công
 • Phó Trưởng phòng: KSC. Trịnh Văn Thành - Kế toán trưởng
 • Phó trưởng phòng: Đặng Thị Hương – Kế toán

3. Các thành viên

 1.  Vũ Thuận Yến – chuyên viên (nhân viên hành chính).
 2. Quách Thu Phương – Thủ quỹ.
 3. Trần Thị Xuân – Kế toán.
 4. Trần Thị Kim Tuyến – Kế  toán
 5. Nguyễn Dũng – Lái xe
 6. Mai Anh Đào – Phục vụ (hợp đồng).
 7. Bùi Doãn Đấu – Bảo vệ Trạm Quảng Ninh (hợp đồng).
 8. Nguyễn Quang Tuyến – Bảo vệ Trạm Quảng Ninh (hợp đồng).
 9. Nguyễn Ngọc Đồng – Bảo vệ (hợp đồng).
 10. Nguyễn Việt Nam – Bảo vệ (hợp đồng).

4. Chức năng - Nhiệm vụ

4.1. Chức năng: Phòng Quản lý Tổng hợp giúp việc cho Viện trưởng quản lý mọi mặt hoạt động của Viện theo quy định của Nhà nước.

4.2. Nhiệm vụ

+ Tổ chức thực hiện các công việc thuộc các lĩnh vực:

 1. Tài chính, kế toán
 2. Công sản
 3. Chế độ chính sách đối với cán bộ
 4. Hành chính, quản trị
 5. Tổ chức cán bộ
 6. Văn thư lưu trữ và thông tin thư viện
 7. Quản lý khoa học
 8. Đào tạo
 9. Hợp tác quốc tế
 10. Hoạt động của các Trạm thử nghiệm tự nhiên.

+ Tư vấn, đề xuất ý kiến và tham mưu cho Lãnh đạo Viện về các lĩnh vực quản lý nói trên.

4.3. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

- KSC. Đặng Đức Lương

- CN. Đinh Thị Xê

- KSC.Đông Văn Thu

- ThS. Ngô Tuấn Hiểu

- KSC. Lữ Văn Thành

4.4. Cán bộ - viên chức đã công tác tại phòng:

- Nguyễn Minh Hiền

- Hoàng Thị Bích Lan

- Đặng Chí Thái

- Hoàng Thị Én

- Lê Mạnh Tuyên

- Lương Nhuận Cúc

- Đinh Thị Vẻ

- Nguyễn Thị Kim Liên