Hội nghị sẽ tập trung vào các lĩnh vực:

  1. Phân tích y dược và hình sự
  2. Những phương pháp phân tích mới
  3. Phân tích thực phẩm và kiểm định an toàn thực phẩm
  4. Phân tích môi trường và kiểm định chất lượng môi trường

Đường link đăng ký trực tuyến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKQC_9pv3CIMuaitEzww4iMeRogzOKgeyqMe7-bkO7jdFTTA/viewform?usp=sf_link

          Định dạng báo cáo

          Hạn gửi tóm tắt: 15/4/2021
          Hạn gửi báo cáo toàn văn: 31/5/2021
          Hạn đăng ký tham dự: 15/8/2021


Mọi thông tin liên hệ xin gửi tới Văn phòng Thường trực của Ban tổ chức Hội nghị analytica Vietnam 2021 theo địa chỉ:

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ Kiểm định môi trường và An toàn thực phẩm (KLATEFOS)

Nhà T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: analytica.conf.2021@gmail.com