Quý vị có thể tham khảo tiểu sử của GS. Nguyễn Thị Kim Thanh tại đây và tóm tắt của bài giảng tại đây