Nhân kỷ niệm 25 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Hội (1995 - 2020), được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp hội KHKT Việt Nam, Hội KHKT Ăn mòn và Bảo vệ kim loại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Bách khoa - Hà Nội, tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 với chủ đề: “Ăn mòn và Bảo vệ kim loại vì sự phát triển bền vững - Corrosion and Metal Protection for Sustainable Development”