Hướng dẫn chuẩn bị pano trưng bày tại hội thảo và lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện