TT

Họ và tên NCS

GV hướng dẫn

Tên Luận án

Năm bảo vệ cấp Học viện

1.                    

Vũ Minh Trọng

GS.TS. Thái Hoàng

Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp PE/EVA/tro bay biến tính hữu cơ

2015

2.                    

Phạm Thị Năm

PGS. Đinh Thị Mai Thanh

GS.TS. Trần Đại Lâm

Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit bằng phương pháp điện hóa trên nền thép không gỉ 316L có và không có màng titan nitrua

2016

3.                    

Nguyễn Thị Thanh Hương

TS. Lê Bá Thắng

PGS. Lê Kim Long

Nghiên cứu đặc tính hóa lý của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm và khả năng bảo vệ chống ăn mòn

2016

4.                    

Nguyễn Văn Chiến

PGS. Lê Văn Cường

TS. Nguyễn Trọng Tĩnh

Nghiên cứu ăn mòn cục bộ kim loại bằng phương pháp nhiễu điện hóa

2016

5.                    

Lý Quốc Cường

PGS. Lê Thu Quý

PGS. Phùng Thị Tố Hằng

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lí nhiệt đến cấu trúc, tính chất của hệ lớp phủ kép nhôm và hợp kim NiCr trên nền thép

2016

6.                    

Nguyễn Thị Ngoan

PGS.TS. Trần Đại Lâm PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dung

Chế tạo tổ hợp nano compozit chứa nano oxit sắt từ, nano bạc và polymer thiên nhiên có khả năng mang thuốc định hướng ứng dụng trong y sinh

2016

7.                    

Nguyễn Thi Thu Trang

GS.TS. Thái Hoàng

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu

2016

8.                    

Đăng Thị Thu Huyền

GS.TS. Trần Đại Lâm

PGS. Nguyễn Tuấn Dung

Nghiên cứu chế tạo vi cảm biến điện hóa trên cơ sở vật liệu lai polyme dẫn – graphen, định hướng ứng dụng trong quan trắc môi trường

2016

9.                    

Nguyễn Thúy Chinh

GS.TS. Thái Hoàng

Nghiên cứu sự giải phóng thuốc nifedipin được mang bởi vật liệu tổ hợp poly axit lactic/chitosan

2016

10.                

Đỗ Minh Thành

GS. Lê Xuân Hiền

Nghiên cứu phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve, dầu hạt cây đen bằng một số tác nhân

2017

11.                

Lại Thị Hoan

PGS. Lê Văn Cường

PGS. Đinh Thị Mai Thanh

Nghiên cứu sử dụng tanin chế tạo dung dịch biến tính gỉ bảo vệ, tái bảo vệ chống ăn mòn cho sắt, thép

2017

12.                

Phạm Thị Thu Trang

PGS.Đinh Thị Mai Thanh

GS.TS. Thái Hoàng

Chế tạo và đặc trưng của vật liệu tổ hợp polyaxit lactic/nano hydroxyapatit định hướng ứng dụng trong cấy ghép xương

2017

13.                

Nguyễn Văn Tuấn

PGS. Lê Thu Quý

PGS.Đinh Thị Mai Thanh

Nghiên cứu nâng cao khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường axít của lớp phủ hợp kim niken crôm bằng chất bịt phốt phát nhôm

2017

14.                

Ngô Thị Lan

TS. Doãn Anh Tú

PGS. Đinh Thị Mai Thanh

Nghiên cứu chế tạo điện cực chì dioxit trên nền thép oxy hóa bằng phương pháp kết tủa điện hóa, định hướng ứng dụng làm điện cực dương trong nguồn điện dự trữ

2017

15.                

Nguyễn Tuấn Anh

PGS.Tô Thị Xuân Hằng

PGS. Trịnh Anh Trúc

Tổng hợp hydrotalxit mang ức chế ăn mòn và chế tạo lớp phủ nanocompozit bảo vệ chống ăn mòn thép cacbon

2018

16.                

Vũ Xuân Minh

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dung

TS. Nguyễn Vũ Giang

Nghiên cứu hoạt hóa bùn đỏ để hấp phụ một số anion ô nhiễm trong môi trường nước

2018

17.                

Võ Thị Hạnh

PGS. Đinh Thị Mai Thanh

Tổng hợp và đặc trưng màng Hydroxyapatit pha tạp các nguyên tố vi lượng cơ thể người trên nền thép không gỉ 316L định hướng ứng dụng làm nẹp vít xương chất lượng cao

2018

18.                

Nguyễn Thu Trang

PGS. Trịnh Anh Trúc

PGS. Nguyễn Xuân Hoàn

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ polyme nanocompozit bảo vệ chống ăn mòn sử dụng nano oxit sắt từ Fe3O4

2019

19.                

Vũ Thị Hải Vân

PGS.Tô Thị Xuân Hằng

PGS. Đinh Thị Mai Thanh

Nghiên cứu tổng hợp nanocompozit silica-polypyrol mang ức chế ăn mòn ứng dụng trong lớp phủ bảo vệ hữu cơ

2019

20.                

Vũ Hoàng Duy

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dung

GS.TS. Trần Đại Lâm

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất màng polyme gốc phenyl định hướng ứng dụng làm cảm biến ion kim loại

2019

21.                

Phạm  Hồng Hạnh

TS. Nguyễn Ngọc Phong

TS. Lê Bá Thắng

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác trên cơ sở IrO2 cho phản ứng thoát ôxy trong thiết bị điện phân nước sử dụng màng trao đổi proton

2019

22.                

Hà Văn Thức

TS. Lê Văn Thụ

PGS. Trần Thị Thanh Vân

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất hóa lý của vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở nhựa polyamit 6, nhựa polycacbonat và ống cacbon nano đa tường

2019

23.                

Hồ Ngọc Minh

PGS. Trần Thị Thanh Vân

GS.TS. Thái Hoàng

Chế tạo, khảo sát tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường sợi thủy tinh E và nanosilica

2019

24.                

Nguyễn Thị Thơm

PGS. Đinh Thị Mai Thanh

Kết tủa điện hóa màng hydroxyapatit-ống nano carbon (HAp-CNTbt) trên nền kim loại và hợp kim định hướng ứng dụng trong cấy ghép xương

2020

25.                

Nguyễn Thị Ngọc Linh

TS. Lê Trọng Lư

PGS.TS. Ngô Đại Quang

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của cấu trúc lai ferit từ - kim loại (Ag, Au) kích thước nano định hướng ứng dụng trong y sinh

2020