Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng

Trụ sở Viện Kỹ thuật nhiệt bao gồm tòa nhà A12, A13 địa chỉ 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Các trạm thử nghiệm kỹ thuật nhiệt đới tại: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Bình

Xem thêm

Website liên kết