Thông báo
Thông báo: Hội nghị analytica Vietnam 2021

Thông báo: Hội nghị analytica Vietnam 2021

Theo định kỳ hai năm một lần, Hội nghị analytica Vietnam 2021 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 07 - 08 tháng 10 năm 2021 cùng với Triển lãm quốc tế về thiết bị khoa học do Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Munich (CHLB Đức) đồng tổ chức với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem thêm

Thông báo: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Công văn số 225/VHL-VP về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem thêm