Thông báo
Thông báo: Hội thảo khoa học VICORRA 2023

Thông báo: Hội thảo khoa học VICORRA 2023

Hội Khoa học kỹ thuật Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại Việt Nam (VICORRA) phối hợp với trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 7 của Hội với chủ đề “Corrosion, Materials and Energy towards Green Transition”. Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 20-21/10/2023 tại trường ĐHBK Đà Nẵng và tham quan tại Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR).Xin trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia Hội thảo VICORRA 2023

Xem thêm