HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TOÀN QUỐC NĂM 2023 “CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” dự kiến được tổ chức vào ngày 10/6/2023 tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Q. Gò Vấp, tp. HCM. với chương trình hội nghị như sau: