Ngày 30/12/2022, Viện KTNĐ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì trao cho GS.TS. Thái Hoàng, Chủ tịch HĐKH, nguyên Viện trưởng Viện KTNĐ (giai đoạn 2009-2019)