Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

 Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành thông báo số 136/TB-HVKHCN ngày 25/4/2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2022. 

Tổng số: 313 chỉ tiêu

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/8/2022

Thời gian thi dự kiến: Ngày 10-11/9/2022 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp xét hồ sơ

Hình thức tuyển sinh: Thi trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc tình hình thực tế)

Tải file thông báo

Tải file biểu mẫu