Viện KTNĐ trân trọng kính mời các nhà Khoa học, Nghiên cứu sinh, Học viên các đơn vị tới tham dự buổi Seminar khoa học