Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 2 năm 2022

 

Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành thông báo số 137/TB-HVKHCN ngày 25/4/2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 2 năm 2022. 

Tổng số: 196 chỉ tiêu 

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/8/2022 

Thời gian xét tuyển dự kiến: Ngày 12/9/2022-30/9/2022 

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển