Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Thông báo xét tuyển hỗ trợ NCKH cho NCS xuất sắc Đợt 2 năm 2022

Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành thông báo số 138/TB-HVKHCN ngày 25/4/2022 về việc xét tuyển hỗ trợ NCKH cho NCS xuất sắc Đợt 2 năm 2022

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 20/9/2022

Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01/10/2022 

Hình thức xét tuyển: Thành lập hội đồng để đánh giá từng hồ sơ