Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2023

Kế hoạch và phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Thời gian nhận hồ sơ: 28/12/2022 - 31/3/2023

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Học viện KHCN và các cơ sở của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tại tp. Hồ Chí Minh, tp. Nha Trang, tp. Đà Lạt hoặc gửi qua bưu điện.

- Thời gian xét tuyển dự kiến: 03/4 - 28/4/2023

- Phương thức: Xét tuyển

- Thời gian công bố kết quả và thời gian nhập học: 15/5 - 31/5/2023

Mọi thông tin chi tiết xin mời đọc trong thông báo tuyển sinh tại đây. Các biểu mẫu của hồ sơ xin mời download tại đây.

Kế hoạch và phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ:

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 350

- Thời hạn nhận hồ sơ: 28/12/2022 - 31/3/2023

- Thời gian thi dự kiến: Ngày 23/4-24/4/2023 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp xét hồ sơ

- Hình thức tuyển sinh: Thi trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc tình hình thực tế)

Mọi thông tin chi tiết xin mời đọc trong thông báo tuyển sinh tại đây. Các biểu mẫu của hồ sơ xin mời download tại đây.