Văn bản của Viện Hàn lâm về việc yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19