Căn cứ Công văn số 2354/VHL-TCCB ngày 02/12/2021 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức (kế toán viên) năm 2021 và Quyết định số 44/KTNĐ ngày 27/1/2022 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Kỹ thuật nhiệt đới.
Viện Kỹ thuật nhiệt đới thông báo tới ứng viên trúng tuyển Trương Thị Yến Chi:
1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (bổ sung phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp);
2. Thời gian nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước ngày 08/03/2022;
3. Địa điểm: phòng Văn thư, P.204 nhà A13, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, 18 Hoàng Quốc Việt., số điện thoại 02438361322./.