• Đầu dò tán xạ năng lượng tia X, Oxford Instruments – Anh, 2015
 • Thiết bị nhiệt lượng quét vi sai DSC 204F1 Phonex, Nezsch – Đức, 2015
 • Thiết bị phân tích nhiệt trọng lượng TGA 209F, Nezsch – Đức, 2015
 • Thiết bị phân tích cơ nhiệt động DMTA MCR302, 2016
 • Máy quang phổ hồng ngoại - Nicolet iS10, Thermo Scientific – Mỹ, 2015
 • Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS ICE 3500, Thermo Scientific – Mỹ, 2015
 • Máy đo điện hóa Biologic nhiều kênh VSP-300, Biologic – Pháp, 2016
 • Thiết bị phân tích bề mặt và lỗ xốp TriStar II 3020, Micromeritics – Mỹ, 2016
 • Thiết bị đánh giá độ bền va đập Izod và Charpy 402D-Z2, Testresources - Mỹ, 2016
 • Tủ thử nghiệm môi trường EX10-1-4-AC-H-X, Weiss Envirotronics – Mỹ, 2015
 • Máy quang phổ UV - Vis S80 Libra, Biochrom – Anh, 2016
 • Tủ thử nghiệm Ozon OTC-1, IN USA – Mỹ, 2016
 • Thiết bị phân tích công suất PPA5530, Newton4th – Anh, 2016