Trụ sở Viện Kỹ thuật nhiệt đới, các trạm thử nghiệm

I. Trụ sở Viện Kỹ thuật nhiệt đới

1. Nhà

Trụ sở chính của Viện Kỹ thuật nhiệt đới

A13

- Địa chỉ: A13 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Diện tích: 1.650 m2 diện tích nhà làm việc

2. Nhà A12

- Địa chỉ: A12 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Diện tích: 3.000 m2 diện tích nhà làm việc

II. Các trạm thử nghiệm

Với mục tiêu xây dựng ngân hàng dữ liệu và xác định quy luật tác động của các điều kiện khí hậu khác nhau đến vật liệu, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, dưới sự chấp thuận của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã từng bước quan tâm, xây dựng các trạm nghiên cứu thử nghiệm nhiệt đới trong điều kiện khí hậu ở các vĩ độ khác nhau (Quảng Ninh, Nha Trang, Quảng Bình...).

1. Trạm thử nghiệm kỹ thuật nhiệt đới tại Quảng Ninh:

Trạm thử nghiệm Hạ Long - Quảng Ninh

Trạm thử nghiệm Hạ Long - Quảng Ninh

-  Vị trí: 20o57’ vĩ độ bắc, 107o04’ kinh độ đông.

-  Địa chỉ: phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

-  Diện tích: 5000 m2 (có 336m2 nhà phục vụ phơi mẫu trong điều kiện có mái che, phòng thu thập xử lý tự động các số liệu khí hậu kỹ thuật, phòng xử lý mẫu phơi... và hơn 4000m2 sân phơi tự nhiên).

-  Đặc trưng: vùng khí quyển biển Bắc Bộ có ô nhiễm tạp khí công nghiệp.

2. Phao thử nghiệm vật liệu trong nước biển tại Quảng Ninh:

Phao thử nghiệm tại Biển Mơ

Phao thử nghiệm tại Biển Mơ

-  Vị trí: 20o57’ vĩ độ bắc, 107o04’ kinh độ đông.

- Địa chỉ: Biển Mơ - Vụng Oản - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

- Diện tích phao: 120m2/300m2 mặt nước biển gồm 14 khoang ngâm mẫu (mỗi khoang có 1 giá ngâm mẫu kích thước 1400 x 1150).

- Đặc trưng: vùng nước biển Vịnh Bắc Bộ.

3. Trạm Vật lý Khí quyển Tam Đảo, Vĩnh Phúc:

Trạm thử nghiệm Tam Đảo

Trạm thử nghiệm Tam Đảo

Diện tích: 16 m2 phòng làm việc; 50 m2 sân phơi mẫu.

4. Trạm thử nghiệm kỹ thuật nhiệt đới tại Đồng Hới, Quảng Bình:

Trạm thử nghiệm Đồng Hới

Trạm thử nghiệm Đồng Hới

- Vị trí: 17o47’ vĩ độ bắc, 107o04’kinh độ đông.

- Địa chỉ: Thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Diện tích: 50m2 nhà để phơi mẫu; 200 m2 sân phơi ngoài trời.

- Đặc trưng: vùng khí quyển biển Trung Bộ và là một trong những địa phương có số giờ nắng cao nhất.

5. Trạm thử nghiệm kỹ thuật nhiệt đới tại Nha Trang:

Trạm thử nghiệm Nha Trang

Trạm thử nghiệm Nha Trang

- Vị trí: 12o25’ vĩ độ bắc, 109o19’ kinh độ đông.

- Địa chỉ: đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

- Diện tích: 1000m2 sân phơi mẫu.

- Đặc trưng: Vùng khí quyển biển Nam Trung Bộ và là một trong những địa phương có số giờ nắng và mưa cao.