Giới thiệu
Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1961, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước đã quyết định thành lập Trạm Nhiệt đới hóa. Chức năng và nhiệm vụ chính của Trạm là thử nghiệm tự nhiên và nhiệt đới hóa các loại linh kiện điện – điện tử để góp phần sửa chữa, phục chế khí tài quân sự cho Quân chủng Phòng không – Không quân, thiết bị điện ảnh sử dụng ở chiến trường Miền Nam, nâng cao độ tin cậy của các loại tụ điện, linh kiện bán dẫn điện tử, kính quang học trong các thiết bị quân sự và dân dụng.

Xem thêm