Thông tin:

 

1

Giải pháp hữu ích: Vật liệu hỗn hợp chứa polyetylen và hỗn hợp tro bay chưa biến tính và biến tính dùng để chế tạo ống gân xoắn
Tác giả: Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Thẩm, Hoàng Thị Ngọc Lân, Đỗ Văn Công, Đào Thế Minh, Trần Hữu Trung, Mai Đức Huynh, Nguyễn Thúy Chinh, Vũ Minh Đức
Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ
Cấp ngày: 24/02/2014 Số hiệu GPHI: 1147 theo Quyết định số 10595/QĐ-SHTT

2

Giải pháp hữu ích: Vật liệu tổ hợp polyetylen dùng để sản xuất ống gân xoắn chịu lực
Tác giả: Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Trần Hữu Trung, Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Thẩm, Đỗ Văn Công, Mai Đức Huynh, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Mạnh Tuấn
Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ
Cấp ngày: 10/12/2015 Số hiệu GPHI: 1308 kèm theo quyết định số 63358/QĐ-SHTT

3

Giải pháp hữu ích: Phương pháp sản xuất vật liệu hỗn hợp polyvinyl clorua và tro bay biến tính hữu cơ.
Tác giả: Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh và cộng sự
Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ
Cấp ngày: 31/10/2016 Số hiệu GPHI: 1449  theo Quyết định số 69824/QĐ-SHTT

4

Giải pháp hữu ích: Phương pháp sản  xuất dầu thực vật acrylat hóa
Tác giả: Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Việt Triều, Đàm Xuận Thắng
Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ
Cấp ngày: 11/7/2016 Số  hiệu GPHI: 1400

5

Giái pháp hữu ích: Phương pháp sản xuất hạt nano chứa hoạt chất nifedipin dùng để điều trị bệnh tim mạch và huyết áp cao, Ngày nộp đơn 19/11/2014; Số đơn: 2-2017-00070

Tác giả: Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Vũ Giang, Vũ Mạnh Tuấn, Đinh Thị Mai Thanh

Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày cấp: 23/5/2017 kèm theo Quyết định số: 33054/QĐ-SHTT

6

Giải pháp hữu ích: Vật liệu compozit chứa hỗn hợp nhựa nhiệt dẻo và thạch cao phế thải biến tính và quy trình sản xuất vật liệu này, Số đơn: 2-2017-00125

Tác giả: Nguyễn Vũ Giang, Thái Hoàng, Khương Việt Hà

Số hiệu GPHI: số 1592

Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ

Cấp ngày: 2/11/2017 kèm theo Quyết định số 77061/QĐ-SHTT

7

Giải pháp hữu ích: Vật liệu compozit nhựa gỗ và phương pháp sản xuất vật liệu này.

Tác giả: Nguyễn Vũ Giang, Thái Hoàng, Mai Đức Huynh, Trần Hữu Trung

Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ

Cấp ngày: 18/06/2018

Số hiệu giải pháp hữu ích: 1768 theo QĐ số 41863 QĐ-SHTT