Thông tin:

 

Bằng độc quyền sáng chế quốc tế

1

Sáng chế: Radically curable coating compounds.

Tác giả: Beck Erich, Nguyễn Trí Phương và cộng sự.

Cơ quan cấp và ngày cấp: Tổ chức Trí tuệ thế giới cấp ngày 8/9/2006 và Cơ quan Sáng chế Châu Âu

Ngày cấp: 28/11/2007. 

Số WO 2006/092434 A1 và EP 1858995/A1.

Bằng độc quyền sáng chế Việt Nam

1

Sáng chế: Quy trình  sản xuất điện cự dương của pin chì dự trữ năng lượng cao
Tác giả: Doãn Anh Tú, Ngô Thị Lan, Đinh Thị Mai Thanh
Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ
Cấp ngày: 14/04/2016 Số hiệu Sáng chế: 15371

2

Sáng chế: Phương pháp sản xuất vật liệu compozit nhựa gỗ và vật liệu compozit nhựa gỗ thu được từ phương pháp này, Số đơn SC 1- 2012-01020.

Tác giả: Nguyễn Vũ Giang, Thái Hoàng, Mai Đức Huynh, Trần Hữu Trung

Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày cấp: 04/07/2017 kèm theo Quyết định số 44562/QĐ-SHTT

Số hiệu Sáng chế: 17173

3

Sáng chế: Vật liệu compozit dạng hạt chứa polyetylen tỷ trọng cao/tro bay được biến tính bằng axit stearic và muối kẽm stearate

Tác giả: Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Vũ Giang, Trần Hữu Trung, Mai Đức Huynh, Đỗ Quang Thẩm, Đỗ Văn Công, Trần Thị Mai

Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ

Cấp ngày: 13/3/2018

Số hiệu sáng chế: 18784

4

Sáng chế: Chủng vi khuẩn khử sulfat desulfovibrio oryzae M10 thuần khiết về mặt sinh học có khả năng sử dụng thạch cao như nguồn sulfat duy nhất.

Tác giả: Nguyễn Vũ Giang, Kiều Thị Quỳnh Hoa

Nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ

Cấp ngày: 

Số hiệu sáng chế: