Năm 2012

Bài báo đăng trên Tạp chí thuộc danh sách VAST-2

1

Phạm Thị Năm, Nguyễn Thế Huyên, Trần Đại Lâm, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu diễn biến điện hóa của vật liệu HAp/Thép không gỉ 316L trong dung dịch mô phỏng cơ thể người, Tạp chí Hóa học, ISSN 0866-7174, 50(6), 699-703, 2012

2

Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Thu Trang, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Mai Thanh, Khảo sát ảnh hưởng của thành phần dung dịch đến quá trình tổng hợp bột hydroxyapatit, Tạp chí khoa học và công nghệ, 50(3E), 1220-1227, 2012

3

Luc Van Thu, Le Xuan Que, Study on steel corosion inhibition effect of caffeine extracted from green tea by product, Tạp chí Hóa học ISSN: 0866-7144, 50(5), 575-578, 2012

4

Thai Hoang, Nguyen Thi Thu Trang,  Nguyen Thuy Chinh, Effect of polyethylene glycol on morphology, properties and hydrolysis of poly(lactic acid)/chitosan composites, Vietnam Journal of Chemistry, 0866-7174, 50(5), 570-574, 2012

5

Nguyễn Thị Việt Triều, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Trịnh Văn Thành, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Anh Hiệp, Mạc Văn Phúc, Đào Phi Hùng, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất ổn định quang đến quá trình khâu mạch quang và tính chất của màng sơn đóng rắn alkyt/HDDA/TiO2, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN: 0866-708X, 50(5), 659-667, 2012

6

Phạm Gia Vũ, Trịnh Anh Trúc, Tô Thị Xuân Hằng, Nguyễn Thuỳ Dương, Nguyễn Vũ Giang, Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ như bột màu trong sơn bảo vệ chống ăn mòn, Tạp chí Hoá học, 50(6), 717-720, 2012

7

Nguyễn Thùy Dương, Trịnh Anh Trúc, Tô Thị Xuân Hằng, Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý bề mặt nanosilica đến tính chất che chắn và bền tử ngoại của lớp phủ epoxy silica nanocompozit, Tạp chí khoa học và công nghệ, 50(3E), 1151-1157, 2012

8

Nguyễn Quang Chính, Lê Trọng Lư, Nguyễn Mậu Cừ, Vũ Quốc Thái, Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết lên vi cấu trúc và đặc tính của Va - ZnO – Pr6O11, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 1859 – 3585, 13(3E), 37-39, 2012

9

Nguyễn Mậu Cừ, Nguyễn Quang Chính, Ngô Thanh Dung, Lê Trọng Lư, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano ZnO định hướng ứng dụng làm cảm biến quang điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 1859 – 3585,  13(3E), 28-31, 2012

10

Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh, Ứng dụng lớp phủ PbO2 trên thép không gỉ 304 làm anôt trơ cho quá trình bảo vệ catôt sử dụng dòng ngoài trong môi trường đất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 0866 708X, 50(3), 385-395, 2012

11

Dương Quang Huấn, Lê Xuân Quế, Trần Văn An, Mai Thanh Nga, Nghiên cứu động học quá trình polyme hóa điện hóa aniline trong H2SO4 có mặt FeSO4, Tạp chí hóa học ISSN 0866-7144, 49(6), 743-747, 2012

12

Dương Quang Huấn, Lê Xuân Quế, Trần Văn An, Mai Thanh Nga, Nghiên cứu động học phản ứng tổng hợp nanocompozit PANi/TiO2 trong axit H2SO4, Tạp chí hóa học ISSN 0866-7144, 50(1), 68-73, 2012

13

Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh, Đỗ Thị Hải, Khảo sát độ bền ăn mòn của vật liệu Ti/TKG316L trong dung dịch Ringer lactat, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(3), 348-352, 2012

14

Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thu Phương, Đinh Thị Mai Thanh, Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ thép các bon trong môi trường đất, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(2), 180-186, 2012

15

Phạm Thị Minh, Nguyễn Thị Lê Hiền, Đinh Thị Mai Thanh, Thái Hoàng, Ảnh  hưởng của một số yếu tố đến quá trình xử lý Congo đỏ bằng phương pháp Fenton điện hóa (Influence of some factors to the process of red congo treatment by electro-fenton methods), Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 49(4), 489-493, 2012

16

Didier Devilliers, Eric Mahé, Alexander B. Velichenko, Dinh Thi Mai Thanh, A fundamental study of Ti/TiO2/PbO2 anodes, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 21-25, 2012

17

Do Thanh Binh, Le Ba Thang, Nguyen Van Khuong, Nguyen Quang Tri, Truong Thi Nam, Nguyen Thi Thanh Huong, Metallic corrosion time in the humid tropical conditions of Northern Vietnam, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 55-59, 2012

18

Uong Van Vy, Le Xuan Que, Corrosion behaviors of LaNi4.3-xCoxMn0.4Al0.3 Alloys in 6 M KOH, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 77-80, 2012

19

Nguyen Van Khuong, Do Thanh Binh, Le Duc Bao, Truong Thi Nam, Influence of solution for removing corrosion products on metallic corrosion, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 81-86, 2012

20

Pham Thi Nam, Didier Devilliers, Tran Dai Lam, Nguyen Thu Phuong, Dinh Thi Mai Thanh, Electrochemical behavior of 316l stainless steel in simulated body fluid solution, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 99-105, 2012

21

Mai Thanh Nga, Duong Quang Huan, Le Xuan Que, Studying an interaction between conducting polyaniline and EGCG extracted from green tea, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 106-111, 2012

22

Nguyen Thi Thanh Huong, Le Ba Thang, Truong Thi Nam, The effects of bath pH on the properties of trivalent chrome conversion coatings on zinc electroplating, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 112-115, 2012

23

Bui Tien Trinh, Le Xuan Que, Study of forming iron powder using mechanical grinding and determining some its properties, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, tập 50, số 6B, trang 228-233 (2012)

24

Vu Thi Phuong, Pham Thi Nam, Nguyen Thu Phuong, Do Thi Hai, Dinh Thi Mai Thanh, Defluoridation behavior of nano Zn-hydroxyapatite synthesized by chemical precipitation method, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 239-244, 2012

25

Nguyễn Vũ Giang, Thái Hoàng, Trần Hữu Trung, Mai Đức Huynh, Tạ Thanh Tình, Tổng hợp và đặc trưng vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa polypropylen và hạt nano BaSO4, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 0866 708X, 50(1A), 264-273, 2012

26

Nguyễn Vũ Giang, Thái Hoàng, Trần Hữu Trung, Mai Đức Huynh, Khảo sát ảnh hưởng của hạt TiO2 nano dạng kết tinh anatas và rutil đến tính chất cơ lý và cấu trúc màng polyetylen tỉ trọng thấp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 0866 708X, 50(1A), 274-282, 2012

27

Đỗ QuangTrung, Bùi Duy Cam, Đoàn Văn Hướng, Nguyễn Thu Ninh, Nguyễn Vũ Giang, Nghiên cứu chế tạo các blend từ nhựa ABS/bản mạch điện tử thải bỏ, Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7174, 50(4A), 450-453, 2012

28

Nguyễn Vũ Giang, Trần Hữu Trung, Mai Đức Huynh, Khương Việt Hà, Tổng hợp và biến tính canxi sunfat ứng dụng trong vật liệu compozit, Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7174, 50(5B), 204-209, 2012

29

Thai Hoang, Nguyen Thuy Chinh,  Bui Ngoc Son, Nguyen Thi Thu Trang, The effect of nanasilica on relative melt viscosity and mechanical properties of ethylene vinyl acetate copolymer, Vietnam Journal of Science and Technology, ISSN 0866 708X, 50(1B), 547-553, 2012

30

Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Quốc Mạnh, Tổng hợp nanosilica và vật liệu nanocompozit EVA/silica có sử dụng chất trợ tương hợp EVAgMA, Tạp chí hóa học, ISSN 0866-7174,  50(1), 96-100, 2012

31

Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Trần Hữu Trung, Nguyễn Thúy Chinh, Nghiên cứu biến tính bùn đỏ bằng axit oleic, Tạp chí hóa học, ISSN 0866-7174,  50(4), 499-502, 2012

32

Thai Hoang, Dao The Minh, Nguyen Vu Giang, Do Quang Tham, Do Van Cong,Tran Huu Trung, Nguyen Thi Thu Trang, Mai Duc Huynh, Nguyen Thuy Chinh, Vu Manh Tuan, The change of morphology and some properties of polymer blend of PE/PA under natural exposure condition in Hon Gai-Quang Ninh, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 122-127, 2012

33

Do Quang Tham, Thai Hoang, Nguyen Vu Giang, Nguyen Thuy Chinh, Maclene Aufray, UV-thermo-humidity complex stability and chemical resistance of EVA and EVA/EVAgMA/silica nanocomposites, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 128-134, 2012

34

Nguyen Vu Giang, Tran Huu Trung, Mai Duc Huynh, Vu Manh Tuan, Nguyen Ngoc Hung, The formation of silica nanoparticles on the wood flour and its characteristics, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 142-147, 2012

35

Dao The Minh, Dao Van Thao, Effect of nano-clay on thermooxydative property of silicone grafted polyethylene/nano-clay nanocomposite, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 159-166, 2012

36

Thai Hoang, Tran Huu Trung, Nguyen Vu Giang, Weathering and combustion resistance of modified waste gypsum and high density polyethylene composite, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 167-170, 2012

37

Lê Xuân Hiền, Vũ Minh Hoàng, Ng. T. Việt Triều,Đào Phi Hùng, Nghiên cứu đóng rắn nhựa epoxy biến tính dầu trẩu bằng 1,3-phenylen diamin, Tạp chí hóa học, 50(2), 253-257, 2012

38

Lê Xuân Hiền, Vũ Minh Hoàng, Ng. T. Việt Triều, Nghiên cứu phản ứng khâu mạch và tính chất dầu thực vật. II-Ảnh hưởng của cấu tạo hóa học dầu thực vật đến tính chất của hệ khâu mạch quang hóa, Tạp chí hóa học, 50(2), 228-232, 2012

39

Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Thường, Nghiên cứu phản ứng trùng hợp cation khơi mào tia tử ngoại của một số hệ trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu dừa, Tạp chí Khoa học và công nghệ , 50(2), 239-246, 2012

40

Nguyen Vu Giang, Tran Huu Trung, Mai Duc Huynh, Vu Manh Tuan, Weather resistance and water absorbability of wood flour/HDPE composites, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 171-174, 2012

41

Ngo Thanh Dung, To Thi Xuan Hang, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Thuc Hien, Synthesis of nano ZnO and application in polyurethane coating to improve the UV resistance, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 200-203, 2012

42

Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Thanh Mỹ, Trần Thị Minh Huyền, Nghiên cứu tăng cấu trúc xốp của tro bay bằng biến tính hóa học trong điều kiện mềm, Tạp chí Hóa học, 50(3), 353-356, 2012

43

Nguyen Tuan Dung, Vu Hoang Duy, Nguyen Thanh My, Hoang Van Chinh, Nguyen Le Huy, Tran Dai Lam, Preparation of poly(1,5-diamono-naphthalene) modified electrode for cadmium determination, Tạp chí Hóa học, 50(6B), 234-238, 2012

44

Nguyen Tuan Dung, Vu Xuan Minh, Nguyen Thanh My, Nguyen Hoang Bach, Tran Van Bien, Vu Duc Loi, Removal of fluoride from aqueous solution by Tay Nguyen red mud, Tạp chí Hóa học, tập 50, số 6B trang 219-222 (2012)

45

Tô Thị Xuân Hằng, Trịnh Anh Trúc, Phạm Gia Vũ, Nguyễn Thùy Dương,  Vũ Kế Oánh, Bùi Văn Trước, Kết hợp tro bay biến tính silan và oxit sắt trong chế tạo màng sơn epoxy bảo vệ chống ăn mòn thép cacbon, Tạp chí Hóa học, 50(4), 503-507, 2012

46

Nguyen Thu Trang, Trinh Anh Truc, To Thi Xuan Hang, Le Thi Lien, Nguyen Xuan Hoan, Preparation of iron oxide nanoparticles using in an epoxy coating for corrosion protection of carbon steel, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 71-76, 2012

47

To Thi Xuan Hang, Vu Ke Oanh, Trinh Anh Truc, Pham Gia Vu, Hiroyuki Tanabe, Yoshiyuki Iwas, Influence of top coatings on degradation of coating systems under tropical atmospheric conditions, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 183-187, 2012

48

Nguyen Thuy Duong, Trinh Anh Truc, To Thi Xuan Hang, Thai Hoang, Synthesis of modified nano silica and application in organic coatings for corrosion protection, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 188-193, 2012

49

Ly Quoc Cuong, Le Thu Quy, Phung Thi To Hang, Le Minh Ngoc, Influence of heat treatment at 550-600OC to the structure of thermal spray duplex coating system of aluminum - nickel chromium alloy on carbon steel, Tạp chí Hóa học, ISSN: 0866-7144, 50(6B), 194-199, 2012

50

Dau Hung Anh, Nguyen Thi Minh, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thi Ngoan, Tran Dai lam, Le Thi My Hanh, Vu Van Binh, Nguyen Thi Thai, Tran Thi Thanh Van, Ha The Tuan, Kanchana Dumri, Producing of nanosilver/polyethylene nanocomposite holds antibacterial growth property for house-hold plastic industry, Tạp chí Hóa học ISSN: 0866-7144, 50(6B), 210-214, 2012

51

Nguyen Van Tuan, Le Thu Quy, Influence of molar ratio of P/Al to the application of aluminium phosphate sealant for NiCr20 alloy coating, Tạp chí Hoá học, 50(6B), 204-209, 2012

52

Nguyen Thi Thai, Study on the influence of CNT on structure and properties of NR/BR blends, Tạp chí Hóa học ISSN: 0866-7144, 50(6B), 249-255, 2012

Bài báo đăng trên Tạp chí Quốc gia khác

1

Trần Thị Thanh Vân và cộng sự, Ảnh hưởng của một số chất tương hợp có nguồn gốc thiên nhiên đến tính chất cơ lý của vật liệu polyme alloy trên cơ sở LDPE và bột cao su phế thải, Tạp chí Hóa học & ứng dụng , ISSN 1859-4069, 2(4), 22-24, 2012

2

Bùi Tiến Trịnh, Lê Xuân Quế, Ứng dụng chất khử ôxi không khí tạo và duy trì vi môi trường bảo quản chống ôxi hóa, Tạp chí Hoá học & Ứng dụng ISSN 1859-4069, 10(6), 32-35, 2012

3

Nguyen Le Huy, Vu Hoang Duy, Duong Thi Hanh, Tuan Dung Nguyen, Electrosynthesis of poly(1,8-diamino-naphthalene) thin film for silver(I) ion determination, Journal of Science and Technology- Technical Universities, 10(87), 23-26, 2012

4

Lê Thị Mỹ Hạnh, Đào Thế Minh, Ngô Duy Cường, Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất nhiệt của clay hữu cơ trên cơ sở bentonit và vinyltrimetoxysilan (VTMS), Tạp chí hóa học & ứng dụng , ISSN 1859-4069, 10(2), 44-46, 2012

5

Nguyễn Thị Thái và cộng sự, Nghiên cứu so sánh tính chất của vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên EPDM gia cường than đen và ống cacbon nano, Tạp chí hóa học & ứng dụng , ISSN 1859-4069, 10(2), 4, 2012

6

Nguyễn Thị Thái và cộng sự, Nghiên cứu so sánh tính chất cơ động học của vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở NR/P và NR/SBR gia cường than đen và ống cacbon nano dưới tác động của bức xạ nhiệt ẩm, Tạp chí hóa học & ứng dụng , ISSN 1859-4069, 10(2), 3, 2012