Đề tài do các Bộ, ngành quản lý và hợp tác với các tập đoàn của Viện Kỹ thuật nhiệt đới

TTTên đề tàiTên chủ nhiệmThời gian thực hiện
1Nghiên cứu chế tạo lớp phủ Cr3C2-25NiCr bằng công nghệ phun phủ plasma ứng dụng để phục hồi và nâng cao tuổi thọ cho các chi tiết trong các nhà máy nhiệt điện

TS. Nguyễn Văn Tuấn (đồng chủ nhiệm)

Đề tài hợp tác với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

2019 - 2021
2Biến tính tro bay và khảo sát độ bền của compozit bitum/tro bay ứng dụng trong công nghệ sản xuất bê tông asphalt

TS. Phạm Gia Vũ

Đề tài do Bộ Xây dựng quản lý

2019-2020