ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP SỞ, ĐỊA PHƯƠNG

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Nghiên cứu quy trình tổng hợp hydroxyapatit (HAp) dạng bột và màng cấu trúc vi tinh thể nhằm ứng dụng làm vật liệu y sinh chất lượng cao.

PGS.TS. Đinh Thị  Mai Thanh

2011-2012

2

Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp PVC/tro bay ứng dụng làm sản phẩm kỹ thuật điện. (Sở KHCN Hà Nội).

PGS. TS. Thái Hoàng

2012-2013

3

Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Nghiên cứu chế tạo các hệ sơn chống cháy không chứa halogen với sự có mặt của các phụ gia nano. 

PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng

2013-2014

 

Dự án SXTN Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội:: Hoàn thiện công nghệ sản xuất dung dịch thụ động thân thiện môi trường không chứa ion Cr(VI) cho lớp mạ kẽm.

 TS. Lê Bá Thắng. 2013-2014

4

Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu HAp thép không gỉ 316L đáp ứng yêu cầu làm vật liệu kết xương có khả năng tương thích sinh học cao áp dụng tại các Bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh,

2015-2016

5

Dự án SXTN Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội:: "Hoàn thiện công nghệ bọc vỏ cáp điện lực từ vật liệu tổ hợp PVC/tro bay biến tính hữu cơ"

GS. TS. Thái Hoàng

2015-2016

6

Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai::
Nghiên cứu chế tạo lớp phủ Cr3C2-NiCr chịu ăn mòn mài mòn bằng công nghệ phun phủ plasma để phục hồi và nâng cao chất lượng bề mặt cho bánh xe công tác của tuabin trong các nhà máy thủy điện tại Lào Cai

TS. Nguyễn Văn Tuấn

2017-2019

7

Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Nghiên cứu chế tạo hệ phụ gia thân thiện môi trường cho bể mạ kẽm kiềm không xyanua.

TS. Lê Bá Thắng, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Công ty cổ phần Công nghệ bề mặt và Công ty cổ phần mạ Hải Vân

2017-2019

8

Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh: Nghiên cứu, chế tạo vật liệu tổ hợp HDPE/EVA/gypsum biến tính ứng dụng chế tạo ống gân xoắn chất lượng cao chống cháy, bền thời tiết phục vụ ngành điện lực và viễn thông.

TS. Nguyễn Vũ Giang

9/2019-9/2021

9Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh: Chế tạo cảm biến điện hóa phân tích trực tiếp hàm lượng methanol trong rượu bia và nhiên liệu xăngGS.TS. Trần Đại Lâm2019-2021