Thông tin:

1

Chứng nhận quyền tác giả đề tài: Chế tạo sơn dùng cho dây men điện từ trên cơ sở nhựa alkyd-epoxy.

Số 82-48-001

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Võ Phiên

Cộng sự: Lê Thanh Long, Lê Thị Lực, Ngô Kế Thế, Nguyễn Sỹ Ly, Hoàng Ngọc Tảo, Phan Mạnh Liêm, Đặng Đức Lương, Nguyễn Mạnh Hường, Lê Thị Yến Thanh, Tô Tiến Nam, Lê Kim Mỹ, Phan Minh Đường, Nguyễn Bá Khang, Dương Tấn Lợi, Trần Đình Tiến, Bùi Văn Yên, Đặng Đình Lợi.

Cơ quan cấp: Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Ngày cấp: 31/12/1982.

2

Chứng nhận quyền tác giả đề tài: Xây dựng tập bản đồ khí hậu kỹ thuật Việt Nam (tập 1- Các yếu tố nhiệt ẩm).

 Số 83-48-020

Chủ nhiệm đề tài: PTS Đinh Đức Nhuận

Cộng sự:  Lê Văn Thành, Nguyễn Thường, Phan Mỹ Tiên.

Cơ quan cấp: Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Ngày cấp: 03/02/1986.

3

Chứng nhận quyền tác giả đề tài: Nghiên cứu quá trình ăn mòn một số kim loại (thép CT3, thép C45, kẽm, các lớp mạ kẽm và mạ cadmi) trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam.

Số 85-48-053

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Đình Huy, Nguyễn Ngọc Bình

Cộng sự: Nguyễn Viết Huệ, Nguyễn Quang Trí, Lê Văn Cường, Vũ Đình Hạnh, Nguyễn Phụng Võ, Nguyễn Thị Kỷ, Lê Thị Hồng Liên, Phạm Thy San.

Cơ quan cấp: Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.
Ngày cấp: 19/5/1987. 

4

Chứng nhận quyền tác giả đề tài: Sơn tẩm cách điện cấp B trên cơ sở cresol-formaldehyt và alkyd.

Số 87-48-002

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Võ Phiên, Mai Văn Thanh

Cộng sự: Lê Xuân Hiền, Nguyễn Sỹ Ly, Ngô Kế Thế, Đặng Đức Lương, Hà Thị Bích Hoà, Phạm Văn Hào, Bùi Đắc Sáng.

Cơ quan cấp: Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

Ngày cấp: 25/7/1987. 

5

Chứng nhận quyền tác giả đề tài: Hệ chất ổn định PVC sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam.

Số 88-48-004

Chủ nhiệm đề tài: PTS Trần Thanh Sơn

Cộng sự: Nguyễn Minh Bình, Vũ Minh Đức,  Thái Hoàng, Lê Viết Mai Hương, Nguyễn Mạnh Hường, Đỗ Quang Kháng, Vương Trung Kiên, Nguyễn Thạc Kim, Vũ Mạnh Lân, Hoàng Thị Ngọc Lân, Đặng Đức Lương, Đào Thế Minh, Trương Đình Minh, Vũ Thị Thanh, Trần Bích Thu, Nguyễn Phi Trung.

Cơ quan cấp: Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

Ngày cấp: 28/9/1989.

6

Chứng nhận quyền tác giả đề tài: Vật liệu gốm varistor làm van chống quá áp và phương pháp chế tạo.

Số HI-0052

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Nguyễn Cao Thịnh

Cộng sự: Bùi Ngọc Hải, Nguyễn Quang Chính, Dương Đức Thành, Trần Đắc Hải, Phạm Đức Lãng.

Cơ quan cấp: Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

Ngày cấp: 21/01/1991.

7

Chứng nhận đăng ký kết quả đề tài: Nghiên cứu chế tạo vecni đồ hộp cho rau quả trên cơ sở nhựa phenolformaldehyd biến tính dầu nhựa thiên nhiên Việt Nam.

Số 91-40-145/KQ

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Võ Phiên

Cộng sự: Lê Xuân Hiền, Vũ Thị Minh, Phùng Văn Tâm, Lê Văn Hùng,  Bùi Huy Khôi, Nguyễn Văn Tạo.

Cơ quan cấp: Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

Ngày cấp: 18/7/1991.