Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện
Viện Kỹ thuật nhiệt đới: 40 năm - một chặng đường vẻ vang

Viện Kỹ thuật nhiệt đới: 40 năm - một chặng đường vẻ vang

Viện Kỹ thuật nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam hiện là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước về lĩnh vực KH&CN, kỹ thuật nhiệt đới. Sự phát triển của Viện ngày hôm nay chính là kết quả của chặng đường hơn 40 năm vẻ vang gắn bó cùng công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Xem thêm