1. Lĩnh vực nghiên cứu, hoạt động và dịch vụ khoa học kỹ thuật

1.1. Lĩnh vực nghiên cứu hoạt động

 • Điều tra môi trường, phân tích, quan trắc và đánh giá hiện trạng môi trường.
 • Chế tạo và triển khai ứng dụng các vật liệu xử lý nước thải, khí thải và đất bị ô nhiễm.
 • Nghiên cứu chế tạo các loại cảm biến điện hóa đặc hiệu, sử dụng vật liệu tiến tiến-polime dẫn chức năng, ứng dụng trong phát hiện và phân tích các hợp chất có độc tính cao.
 • Nghiên cứu và phát triển các công nghệ thân thiện môi trường.
 • Tái chế các chất thải công nghiệp thành vật dụng hữu ích, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

1.2. Các dịch vụ khoa học - kỹ thuật

 • Xác định và phân tích thành phần các cation và anion trong nước.
 • Xác định thành phần và xử lý nước thải kỹ nghệ tráng rửa phim.
 • Chế tạo các loại mẫu polyme dẫn điện bằng các phương pháp hóa học hay điện hóa.
 • Xác định các tính chất điện hóa, độ dẫn điện của các vật liệu bán dẫn dạng bột hay màng mỏng.
 • Sản xuất pilot vật liệu gốm lọc nước.

2. Các thiết bị nghiên cứu chính

 • Máy khuấy từ gia nhiệt NAHITA 691/3
 • Máy li tâm tốc độ cao 11000 vòng/phút Hettich (Đức).
 • Máy rung siêu âm SW3H Nickel - Electro (Anh).
 • Máy lắc tròn tốc độ tối đa 300 vòng/phút HY-5A (Trung Quốc).
 • Máy mài mẫu thí nghiệm
 • Thiết bị phân tích trắc quang DR/2010, Hach (Mỹ).
 • Thiết bị đo điện hóa đa năng AUTOLAB 30 (Hà Lan)
 • Dây chuyền công nghệ chế tạo gốm.

3. Kết quả nghiên cứu triển khai

 • Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2017-2018: “Thu hồi sắt từ dung dịch tẩy gỉ làm nanocomposit từ tính khử khuẩn, ứng dụng xử lý nước thải bệnh viện”. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Dung.
 • Đề tài NCCB thuộc Quỹ Phát triển KHCNQG (Nafosted) giai đoạn 2011-2014: "Tổng hợp màng mỏng polyme chức năng gốc phenol ứng dụng làm cảm biến điện hóa phân tích nhanh và chọn lọc vết một số chất độc ô nhiễm nước". Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Dung.
 • Đề tài Hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2012-2013: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu lai polyme dẫn-graphen làm sensor điện hóa định hướng ứng dụng trong quan trắc môi trường”. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Dung.
 • Đề tài NCCB thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2006-2008: "Tổng hợp điện hóa màng polyme chức hóa có khả năng nhạy cảm với ion kim loại".” Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Dung. 

Công bố trong 5 năm gần nhất: 

4. Thông tin liên hệ:

Phòng Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ, Viện Kỹ thuật nhiệt đới,

Nhà A12, 18, Hoàng  Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nôi, ĐT: 024 3836 1322