DANH SÁCH CÁC SÁCH CHUYÊN KHẢO

NĂM 2020

1

Tác giả: GS.TS. Thái Hoàng, TS. Nguyễn Thúy Chinh

Tên sách: Nâng cao khả năng kìm hãm và chống cháy polymer nhiệt dẻo bằng các phụ gia kích thước nano và micro

Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Số trang:

Năm phát hành: 2020


NĂM 2018

1

Tác giả: Tatyana R. Usacheva, Lan Pham Thi, Diana A. Beregova, Olga I. Odintzova and Valentin A. Sharnin

Tên sách: Titrantion: Theory, types, techniques and uses; Chapter 5: Application of isothermal titration, calorimetry and potentiometric titration methods for studies

Nhà xuất bản: Nova Sciences Publishers, ISBN: 978-1-53614-335-5

Số trang: 175-213 (38 trang).

Năm phát hành: 2018

2

Tác giả: Tuan Anh Nguyen, Phuong Nguyen-Tri,

Tên sách: Noble Metal - Metal Oxide Hybrid Nanoparticles: Fundamentals and Application”

NXB: Elsevier, ISBN: 978-0-12-814134-2

Số trang: 254 trang

Năm phát hành: 2018

NĂM 2017 

1

Sách chuyên khảo: Các phương pháp phân tích hóa lý vật liệu

Tác giả: Trần Đại Lâm, Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Lê Huy, Lê Viết Hải

Nhà xuất bản:  Khoa học tự nhiên và công nghệ

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 312 trang

2

Sách chuyên khảo: Các chất ức chế ăn mòn sử dụng cho bê tông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thế Huyên, Võ An Quân, Vũ Minh Thành, Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Thụ và Nguyễn Văn Thao

Nhà xuất bản:  NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 250 trang

3

Tác giả: Vũ Minh Thành, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Xuân Cường, Lê Bá Thắng, Lê Thu Quý, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Tri Phương và Lê Văn Thụ

Sách chuyên khảo: Lớp phủ vô cơ: Những phát triển gần đây và ứng dụng

Nhà xuất bản:  NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 254 trang

NĂM 2016

1

Sách chuyên khảo: Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Trần Đại Lâm, Nguyễn Thế Hữu, Vũ Minh Thành, Lê Văn Thụ
Nhà Xuất bản:Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 144

2

Sách chuyên khảo: Lớp phủ hữu cơ: Những phát triển gần đây và ứng dụng
Tác giả: Lê Văn Thụ, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Khải, Nguyễn Thiên Vương, Vũ Minh Thành
Nhà Xuất bản:Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 220

NĂM 2013

1

Sách chuyên khảo: Hóa học và công nghệ các chất tạo mạng
Tác giả:  PGS. TS Lê Xuân Hiền
Nhà Xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)
Năm xuất bản: 2013
Số trang:

2

Sách chuyên khảo: Biến đổi hóa học dầu thực vật và ứng dụng
Tác giả:  PGS. TS Lê Xuân Hiền
Nhà Xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 202

NĂM 2012

1

Sách chuyên khảo: Vật liệu nanocompozit khoáng sét nhựa nhiệt dẻo
Tác giả:  PGS. TS Thái Hoàng (chủ biên), ThS Nguyễn Thu Hà
Nhà Xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)
Năm xuất bản: 2012
Số trang:

NĂM 2011

1

Sách chuyên khảo: Ổn định chống phân hủy và nâng cao độn bền thời tiết của polyme
Tác giả:  PGS. TS Thái Hoàng
Nhà Xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)
Năm xuất bản: 2011
Số trang:

2

Sách chuyên khảo: Vật liệu polyme blend
Tác giả:  PGS. TS Thái Hoàng
Nhà Xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)
Năm xuất bản: 2011
Số trang:

3

Sách chuyên khảo: Biến đổi hóa học cao su thiên nhiên
Tác giả:  PGS. TS Lê Xuân Hiền
Nhà Xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ (ISBN: 978-604-913-482-1)
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 398

NĂM 2003

1

Sách chuyên khảo: Cơ sở kỹ thuật nhiệt đới
Tác giả: GS Vũ Đình Cự, PGS Đinh Đức Nhuận, TS Đặng Vũ Miên, TSKH  Vũ Đình Huy, PGS TS Nguyễn Viết Huệ, ThS Đông Văn Thu, PGS Trần Thanh Sơn, PGS TS Mai Văn Thanh
Nhà Xuất bản: Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2003
Số trang: