Công bố trong nước năm 2021

Số TTTên bài báo
 khoa học
Tên tác giảTên tạp chíTậpSốTrangNăm công bố
Tạp chí thuộc danh mục VAST2
1Effect of ZnO nanoparticles and graphene oxide on properties of acrylic polymer nanocomposite coatingĐào Phi Hùng, Trịnh Văn Thành, Nguyễn ANh Hiệp, Mạc Văn Phúc, Nguyễn Thiên Vương, Đặng Thị Mỹ LinhTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)593290-301 
2Effects of number of substituents and molecular weight of polyamines on the non-cyanide alkaline zinc plating processTruong Thi Nam, Le Ba Thang, Le Duc Bao, Nguyen Van KhuongTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)59557-6501/2021
3Facile synthesis and characterization of the reduced graphene oxide/Co3O4 nanocomposite for capacitive applicationPham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Nguyen Thi Thu Trang, Dinh Thi Mai Thanh, Vo Thi Kieu Anh, Nguyen Anh Son, Tran Dai LamCommunications in physics  (ISSN: 0886 - 3166)304419-42612/2020
4Fish scale derived collagen/ginsenoside Rb1 biocomposites: preparation, characterization and their hemostatic abilityNguyen Thuy Chinh, Nguyen Thuy Tien, Vu Quoc Manh, Thai HoangTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)59147-5601/2021
5Hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu nano lai Fe3O4@Ag đựợc chế tạo bằng phương pháp nuôi mầmNguyễn Thị Ngọc Linh, Ngô Đại Quang, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Lê Thị Thanh Tâm,Tạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144)5812172-17712/2020
6IMPROVED WATER SOLUBILITY OF QUERCETIN BY PREPARING  COMPLEXATION WITH CYCLODEXTRINS IN BINARY SOLVENTPham Thi Lan, Pham Long Khanh, Nguyen Thi Ngoan, Le Hai Khoa, Vu Xuan Minh, Nguyen Anh Son, Tran Dai LamTạp chí Công nghệ sinh học – Journal of Biotechnology  (ISSN: 1811-4989)184701-70812/2020
7Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano CoFe2O4@Ag cấu trúc lõi-vỏ, định hướng ứng dụng trong y sinhLê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Hồ Đình Quang, Phan Thị Hồng Tuyết, Lê Trọng Lư, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Phong, Phạm Hồng NamTạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144)581297-10312/2020
8Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano MnFe2O4-Ag sử dụng chất khử trinatri xitratPhạm Hồng Nam, Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Ngọc Bách, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Trọng Lư, Phạm Thanh Phong, Nguyễn Xuân PhúcTạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144)581253-5912/2020
9Preparation and characterization of chitosan/alginate/ginsenoside Rb1 nanoparticlesNguyen Thuy Chinh, Pham Thi Hung, Thai HoangTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)58673--8112/2020
10Review: Life-time prediction for polymer materialsNguyen Thuy Chinh, Thai HoangTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)595527-55110/2021
11Silver nanoparticles: Green synthesis and their antibacterial efficiencyNgo T. Dung, Le T. T. Tam, Ha Minh Nguyet and Le T. LuTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)59221401/2021
12Studies on the antioxidant activity of apigenin, luteolin and nevadensin using DFTDung Trinh, Huy Trung, Xuyen Nguyen, Nguyen Trang, Hong Cao, Anh Vo, Thai Vu, Cuong Bui, Van Thanh, Lam TranTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)15919-2901/2021
13Study on characteristic of collagen extracted from fresh-water fishNguyen Thuy Chinh, Trinh Hoang Nghia, Ho Hong Tuan, Vu Quoc Manh, Vu Quoc Trung, Truong Cong Doanh, Thai HoangTạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144)580308-31512/2020
14Study on impact strength and effect of accelerated weather testing on some properties of Polyoxymethylene/silica nanocompositeTran Thi Mai, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thuy Chinh Dang Thi Thanh Le, Ha Van Hang, Thai HoangTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)586685-69811/2020
15Synthesis and electrochemical characterization of NiCo2S4 Nanosheets/ reduced graphene oxide for energy storage applicationsLe Thi Thanh Tam, Doan Thanh Tung, Ngo Thanh Dung, Phan Ngoc Hong, Pham Van Hoi, Phan Ngoc Minh and Le Trong LuCommunications in physics  (ISSN: 0886 - 3166)304399-40812/2020
16Tổng hợp graphene oxit dạng gel ứng dụng làm mực in 3DĐỗ Thị Thủy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Trần Dũng, Đoàn Thanh Tùng, Lê Trọng Lư,
Trần Đại Lâm, Nguyễn Tuấn Dung
Tạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144)58583-8612/2020
17Vanillin conversion by aldol condensation using hydrotalcite mg-al and modified -y zeolite as heterogeneous catalystsNguyen Thi Thai, Nguyen Thi Minh ThuTạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x)59166-7811/2020
18SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MONODISPERSE HYDROUS COLLOIDAL ZIRCONIA NANOPARTICLESĐỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Vũ Giang, Trần Hữu Trung, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thúy Chinh, Trần Thị Mai, Thái Hoàng, Đỗ Văn SỹCommunications in physics  (ISSN: 0886 - 3166)30439111/2020