ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP VIỆN HÀN LÂM

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo lớp mạ hợp kim Zn-Ni/nanosilica thay thế lớp mạ Cd bảo vệ chống ăn mòn trong điều kiện khắc nghiệt. (thuộc hướng Khoa học vật liệu), Mã số đề tài: VAST03.02/19-20

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương,

2019-2020

2

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo máy in 3D và vật liệu in, định hướng ứng dụng trong lĩnh vực điện - điện tử. (Thuộc hướng Công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử và Công nghệ vũ trụ)

Chủ nhiệm ĐT: ThS. Hoàng Trần Dũng

2019-2020

3

Nghiên cứu chế biến xỉ phốt pho làm nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng và làm bột độn cho sơn, nhựa, cao su, chất dẻo.  Mã số đề tài: UDNGDP.04/19-20

TS. Nguyễn Văn Chiến

2019-2020

5

Nghiên cứu chế tạo sơn chống tĩnh điện bền cơ lý trên cơ sở epoxy kết hợp với nanocompozit polyme dẫn/silica.

TS. Nguyễn Anh Sơn

2018-2019

6

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hạt nano SiO2 chế tạo hệ sơn nước phản xạ nhiệt mặt trời

TS. Nguyễn Thiên Vương

2018-2019

7

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất các hệ vòng ngưng tụ ứng dụng trong chế tạo vật liệu bán dẫn hữu cơ bằng phương pháp hóa học tính toán

PGS.TS Đinh Thị Mai Thanh

2017-2019

8

Thu hồi sắt từ dung dịch tẩy gỉ làm nanocomposit từ tính khử khuẩn, ứng dụng xử lý nước thải bệnh viện (Thuộc hướng Môi trường và Năng lượng)

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dung

2017-2019

9

Nghiên cứu chế tạo một số hệ lai nano trên cơ sở Graphen-Ferit, định hướng ứng dụng làm vật liệu điện cực cho các siêu tụ điện.
Thuộc hướng: Khoa học vật liệu

TS. Lê Trọng Lư

2017-2018

10

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit polylactic axit/chitosan/dẫn xuất quinin định hướng ứng dụng điều trị sốt rét

Nguyễn Thị Thu Trang

2017-2018

11

 Đề tài ngành Khoa học Vật liệu: "Nghiên cứu chế tạo hệ sơn sử dụng ống cabon nano biến tính kết hợp với các phụ gia nano, ứng dụng để bảo vệ cho các cấu kiện sắt thép làm việc trong môi trường khí quyển biển,

TS. Phạm Gia Vũ

2015-2016

12

Chế tạo màng hydroxyapatit pha tạp một số nguyên tố vi lượng đáp ứng khả năng tương thích sinh học cao

CN. Phạm Thị Năm

2015-2016

13

Nghiên cứu ứng dụng hạt nano chế tạo hệ sơn nước cách nhiệt phản xạ ánh sang mặt trời, bền thời tiết. (Thuộc hướng: Khoa học Vật liệu - VAST03).

TS. Nguyễn Thiên Vương

2014-2015

14

Nghiên cứu chế tạo hạt nano từ CoFe2O4 chất lượng cao ứng dụng làm chất đốt từ trong y sinh và làm chất xúc tác chế tạo ống các bon nano.

TS. Lê Trọng Lư

2012-2013

15

Nghiên cứu sử dụng ống nano cacbon (CNT) cho lớp phủ nano compozit bảo vệ chống ăn mòn bền thời tiết và tăng khả năng tích trữ hydro của vật liệu LaNi5.

TS. Phạm Gia Vũ

2012-2013

16

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ tổ hợp y sinh titannitrit và hydroxyapatit cấu trúc nano trên nền thép không gỉ, ứng dụng làm nẹp vít xương trong y tế.
(Thuộc hướng Khoa học vật liệu).
Mã số: VAST 04.02/11-12.

PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh

2011-2012

17

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ hợp kim niken crôm bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện để bảo vệ chống ăn mòn cho các chi tiết máy bơm công nghiệp làm việc trong môi trường axít.
Thuộc hướng Khoa học vật liệu.
Mã số: VAST04.01/11-12.

TS. Lê Thu Quý

2011-2012

18

Nghiên cứu chất khử oxy và chất hấp thụ CO2, SO2 kích thước nano nhằm tạo môi trường bảo quản chống oxy hóa.

PGS.TS. Lê Xuân Quế

2010-2011

19

Ứng dụng chất độn tro bay trong lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn bền nhiệt chịu ma sát cho các thiết bị và công trình công nghiệp

PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng

2010-2011

20

Nghiên cứu ứng dụng lớp phủ polyme fluo chứa phụ gia nano kết hợp lớp phủ Al/Zn bảo vệ các công trình kim loại làm việc trong điều kiện biển vùng thủy triều và té sóng biển

TS. Trịnh Anh Trúc

2010-2011

21

Nghiên cứu chế tạo dung dịch thụ động thân thiện môi trường không chứa ion Cr(VI) cho lớp mạ kẽm

TS. Lê Bá Thắng

2009-2010

22

Sử dụng polyme dẫn để nâng cao tính năng chống ăn mòn một số vật liệu hữu cơ, lớp phủ phun nhiệt

TS. Lê Văn Cường

2007-2008

23

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở polyme nhiệt dẻo (PE, PVC) và nano-clay để làm cáp điện bền thời tiết và khó cháy

TS. Đào Thế Minh

2006-2008

24

Nghiên cứu sự phân hủy của polyme blend trên cơ sở poly axit lactic (PLA) và copolyme etylen-vinyl axetat (EVA) trong một số môi trường khác nhau

PGS. TS. Thái Hoàng

2010

25

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit từ một số nhựa nhiệt dẻo (PE, PP, EVA)/tro bay nhà máy nhiệt điện và ứng dụng làm một số sản phẩm dân dụng

PGS. TS. Thái Hoàng

2009

26

Nghiên cứu bảo vệ chống ăn mòn cho cửa van các công trình thuỷ lợi vận hành trong vùng nước chua mặn

PGS.TS. Lê Xuân Hiền

2009

  ĐỀ TÀI, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ CẤP VIỆN HÀN LÂM

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

Đề tài:  Phức hợp bao của một số polyphenol mang hoạt tính sinh học với cyclodextrin và đặc tính nhiệt động trong hệ chứa protein (Hợp tác với Nga)

TS. Phạm Thị Lan

2019-2020

2

Nghiên cứu phát triển các lớp phủ chịu mài mòn, bền ăn mòn cho bề mặt kim loại trên cơ sở polymer và các hợp chất hữu cơ amphiphilic

PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng

2019-2020

3

Nghiên cứu phát triển các phương pháp gia nhiệt cục bộ xác định tính chất nhiệt của lớp phủ nanocompozit trong điều kiện dòng nhiệt ổn định

TS. Phạm Gia Vũ

2019-2020

4

Chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyamit 11 và bột tre có sử dụng chất tương hợp EVA-g-MAH (Hợp tác với Pháp)

TS. Nguyễn Vũ Giangi; CIRIMAT Pháp

2018-2019

5

Tổng hợp điện hóa và đặc trưng màng hydroxyapatit trên nền hợp kim y sinh (Hợp tác với: pháp)

PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh, TS. Christophe Drouer, Viện Carnot, CIRIMAT, Pháp

2015-2016

6

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu lai polyme dẫn-graphen làm sensor điện hóa định hướng ứng dụng trong quan trắc môi trường. (Hợp tác với Pháp).

TS. Nguyễn Tuấn Dung, GS. PHAM Minh Chau, Viện ITODYS, ĐH Paris Diderot

2013-2014

7

Nghiên cứu hiệu quả chống ăn mòn của lớp phủ epoxy chứa nano oxit sắt từ biến tính với các ức chế ăn mòn hữu cơ để bảo vệ chống ăn mòn cho thép các bon. (Hợp tác với Pháp)

PGS.TS. Trịnh Anh Trúc, TS. Nadine Pebere, CIRIMAT Toulouse, Pháp

2013-2014

8

Ảnh hưởng của oxy hóa nhiệt và điều kiện khí hậu nhiệt đới tới tính chất và cấu trúc của vật liệu nanocompozit và lớp phủ chứa phụ gia kích thước nano.
(Hợp tác với: Pháp).

PGS. TS. Thái Hoàng, PGS.TS. Maëlenn Aufray (Pháp)

2011-2012

9

Chế tạo và đánh giá tính chất chống ăn mòn kim loại của lớp phủ hữu cơ chứa clay biến tính bằng các chất ức chế ăn mòn.(Hợp tác với Pháp).

PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng.TS. Nadine Pebere (Pháp)

2011-2012

10

Nghiên cứu phân hủy, ổn định vật liệu polyme và composite trong điều kiện lão hóa nhiệt đới

Việt Nam.(Hợp tác với:  Pháp)

PGS.TS. Lê Xuân Hiền, GS. Jean-Luc Gardette, Laboratoire de Photochimie Moléculaire et Macromoléculaire (LPMM), Université Blaise Pascal (Pháp)

2012

11

Dự án viện trợ không hoàn lại của Vương quốc Bỉ: “Xây dựng Trung tâm mạnh về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực bảo vệ kim loại và điện hóa tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam”

PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng, GS.TS. Marie Georges Olivier Đại học Mons, Bỉ

2013–2018 

12

Đề tài Hợp tác Quốc tế do Vương quốc Bỉ tài trợ: “Kết hợp phụ gia nano dự trữ ức chế ăn mòn trong lớp phủ bảo vệ kim loại thân thiện môi trường”

PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng, GS.TS. Olivier Marjorie, Đại học Mons, Bỉ

2013–2015 

13

Đề tài Hợp tác Quốc tế do Vương quốc Bỉ tài trợ: “Nghiên cứu xử lý ion kim loại nặng trong nguồn nước nhiễm bẩn từ rác thải điện, điện tử bằng hydroxyapatit, hydroxyapatit pha tạp và thu hồi kim loại nặng bằng phương pháp điện hóa”

PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh, GS. Claudine Buess Herman

2016 –2018

CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP VIỆN HÀN LÂM

STT

Tên dự án

Chủ nhiệm dự án

Thời gian thực hiện

1

DASXTN: Hoàn thiện quy trình chế tạo véc ni đồ gỗ khâu mạch quang bằng tia tử ngoại trên cơ sở các hợp chất acrylate

GS.TS. Lê Xuân Hiền - Viện Kỹ thuật nhiệt đới

2017-2019

2

Hoàn thiện công nghệ chế tạo lớp
phủ hợp kim niken crom bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện để nâng cao độ bền mài mòn ăn mòn cho các chi tiết máy công nghiệp làm việc trong môi trường khắc nghiệt

ThS. Lý Quốc Cường

2017-2018

3

Dự án: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo ống gân xoắn từ vật liệu tổ hợp PE/tro bay và tro bay biến tính sử dụng để hạ ngầm các loại dây, cáp trong ngành xây dựng, điện lực, viễn thông’’

GS. TS. Thái Hoàng                                                       

2015-2016

4

Dự án: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất chất thử oxy không khí để bảo quản chống oxy hoá (cho nông sản sau thu hoạch: thóc, gạo, cà phê...)’’

PGS.TS Lê Xuân Quế,     

 2014-2015

5

Dự án: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất dung dịch thụ động thân thiện môi trường không chứa ion Cr(VI) cho lớp mạ kẽm’’

TS. Lê Bá Thắng

2013-2015 

6

Dự án: "Hoàn thiện công nghệ chế tạo sơn cách điện cấp F trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật"

PGS. TS. Lê Xuân Hiền                                               

2012-2014 

7

Dự án: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu compozit PE/gypsum làm ống nhựa cứng sử dụng trong một số lĩnh vực kỹ thuật”.

GS. TS. Thái Hoàng                                                      

2011-2012