Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Kỹ thuật nhiệt đới, được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Quyết định số 259/QĐ-VHL ngày 05 tháng 3 năm 2020), Viện Kỹ thuật nhiệt đới sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế về Ăn mòn và Bảo vệ Vật liệu lần thứ 4 (CPM-2020) tại khách sạn The Reed, Thành phố Ninh Bình, từ ngày 22 - 25 tháng 9 năm 2020.

Thông tin chung về Hội thảo:

Hội thảo về Ăn mòn và Bảo vệ vật liệu (Corrosion and Protection of Materials) là một trong số không nhiều các hội thảo quốc tế được tổ chức tại Việt Nam quan tâm đến vấn đề suy thoái vật liệu. Được tổ chức lần đầu vào năm 2012, hội thảo “Ăn mòn và Bảo vệ Vật liệu” sau đó đã được Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam định kỳ tổ chức 3 năm/lần (năm 2012, năm 2015 và năm 2018). Hội thảo là diễn đàn liên ngành để thảo luận về những kết quả nghiên cứu mới trong vật lý, hóa học, điện hóa, công nghệ nano và các ứng dụng của chúng. Khoảng  50  khách mời quốc tế và 200 thành viên tham gia hội nghị sẽ trình bày và trao đổi ý tưởng mới của họ nhằm tìm hiểu rõ hơn về các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực bảo vệ vật liệu. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội quan trọng để mở ra các mạng lưới  mới giữa các Viện nghiên cứu, các trường Đại học và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội nghị CPM-2015 lần thứ 3 năm 2018 tại Hà Nội, Việt Nam

Hội nghị CPM-2015 lần thứ 3 năm 2018 tại Hà Nội, Việt Nam

Đặc biệt, bên cạnh các chủ đề truyền thống như Ăn mòn và bảo vệ kim loại; Ổn định và suy thoái vật liệu hữu cơ và polyme; Polyme phân hủy sinh học, vật liệu y tế và thân thiện với môi trường; Vật liệu tiên tiến; Công nghệ và vật liệu lưu trữ, Hội thảo CPM-2020 sẽ mở rộng thêm chủ đề về Vật liệu và kỹ thuật y sinh, Hóa học xanh. Đây là những chủ đề hứa hẹn có những nghiên cứu và ứng dụng có tính chất đột phá, có khả năng giải quyết những vấn đề lớn, có ý nghĩa ở tầm quốc gia và quốc tế.

Chương trình của Hội thảo CPM-2020 sẽ bao gồm các báo cáo toàn thể, báo cáo chuyên đề, các báo cáo oral và poster của các nhà khoa học từ gần 15 quốc gia khác nhau trên thế giới và các nhà khoa học từ 20 Trường Đại học, Viện nghiên cứu của Việt nam. Căn cứ vào kết quả phản biện, các báo cáo có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn đăng tải chủ yếu trên tạp chí ISI là Journal of Chemistry (Nhà xuất bản Hindawi, IF 2019 = 1,727) trong số đặc biệt dành cho hội nghị (dự kiến xuất bản vào đầu năm 2021).

 Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Hội thảo:

Ban tổ chức Hội thảo CPM-2020

Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (+84) 24 37916752 / Hotline: (+84) 904370985

Email: cpm2020@itt.vast.vn

Website: www.cpm2020-itt.vast.vn