Trong 2 ngày 26/5/2022 và 30/5/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức các phiên họp Hội đồng Khoa học ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để bầu Thường trực các Hội đồng Khoa học ngành nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, sau khi nghe các ý kiến phân tích, giới thiệu, các thành viên tiến hành bỏ phiếu bầu Thường trực 7 Hội đồng Khoa học ngành nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Kết quả bầu Thường trực như sau:

1. Hội đồng Khoa học ngành Khoa học vật liệu:

- GS. TS. Nguyễn Quang Liêm, Viện Khoa học vật liệu, Chủ tịch Hội đồng;
- GS. TS. Thái Hoàng, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- PGS. TS. Đoàn Đình Phương, Viện Khoa học vật liệu, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- GS. TS. Vũ Đình Lãm, Học viện Khoa học và Công nghệ, Thư ký Hội đồng.

2. Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ:

- GS. TS. Nguyễn Đại Hưng, Viện Vật lý, Chủ tịch Hội đồng;
- PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng, Viện Công nghệ thông tin, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- TS. Bùi Trọng Tuyên, Viện Công nghệ vũ trụ, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- PGS. TS. Nguyễn Việt Khoa, Viện Cơ học, Thư ký Hội đồng.

3. Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ sinh học:

- GS. TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học, Chủ tịch Hội đồng;
- GS. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện Nghiên cứu hệ Gen, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- GS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn, Viện Sinh học nhiệt đới, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- TS. Nguyễn Trung Nam, Viện Công nghệ sinh học, Thư ký Hội đồng.

4. Hội đồng Khoa học ngành Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học:

- GS. VS. Châu Văn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng;
- GS. TSKH. Trần Văn Sung, Viện Hóa học, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- GS. TS. Phạm Quốc Long, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Thư ký Hội đồng.

5. Hội đồng Khoa học ngành Các Khoa học trái đất:

- PGS. TS. Trần Tuấn Anh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng;
- PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- TS. Lê Huy Minh, Viện Vật lý địa cầu, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- TS. Mai Thành Tân, Viện Địa chất, Thư ký Hội đồng.

6. Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ biển:

- GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học, Chủ tịch Hội đồng;
- PGS. TS. Đinh Văn Mạnh, Viện Cơ học, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- PGS. TS. Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- PGS. TS. Nguyễn Văn Quân, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Thư ký Hội đồng.

7. Hội đồng Khoa học ngành Môi trường và Năng lượng:

- GS. TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện Công nghệ môi trường, Chủ tịch Hội đồng;
- GS. TS. Trần Đại Lâm, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- TS. Đoàn Văn Bình, Viện Khoa học năng lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- TS. Phạm Thị Minh Hạnh, Viện Cơ học, Thư ký Hội đồng.

Kết thúc phiên họp, đại diện Thường trực các Hội đồng Khoa học ngành nhiệm kỳ 2022 – 2025 phát biểu cảm ơn các thành viên Hội đồng đã tin tưởng bầu Thường trực. Các thành viên thường trực và toàn bộ thành viên các Hội đồng đều thống nhất sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tư vấn khoa học cho Chủ tịch Viện Hàn lâm, góp phần đưa các lĩnh vực khoa học và công nghệ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Căn cứ kết quả bầu tại Hội nghị, ngày 01/6/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm Thường trực Hội đồng Khoa học ngành nhiệm kỳ 2022 - 2025 (các Quyết định thành lập 7 Hội đồng Khoa học ngành và các Quyết định bổ nhiệm Thường trực Hội đồng khoa học ngành xem tại đây).

Nguồn: Bầu Thường trực các Hội đồng Khoa học ngành nhiệm kỳ 2022-2025 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Cổng TTĐT Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (vast.gov.vn)