Viện Kỹ thuật nhiệt đới tổ chức Seminar với 2 báo cáo khoa học

          Thời gian: 14 giờ 30, thứ 5, ngày 8 tháng 8 năm 2019.

          Địa Điểm: Phòng 205-207, nhà A12, Viện Kỹ thuật nhiệt đới

1.  ‘’Một số kết quả nghiên cứu về hệ thống nhà máy thông minh trong sản xuất công nghiệp 4.0 và Trí tuệ nhân tạo cho Robotic’’

         Người trình bày: TS. Ngô Mạnh Tiến, Viện Vật Lý, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam.

2. ‘’Electrochemistry and Bioanalytical Microsystems: Bio-sensing system for food safety, environmental and biomedical applications’’

        Người trình bày: TS. Vũ Thị Thu, Trường ĐH Việt - Pháp, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam.

Kính mời: Lãnh đạo Viện, các thành viên Hội đồng Khoa học, lãnh đạo các phòng, các cán bộ nghiên cứu và đồng nghiệp tới dự.

                                                                                              Trân trọng cám ơn,

                                                                                                    Lê Trọng Lư