Ngày 2/4/2018, Viện Kỹ thuật nhiệt đới đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Trung Huy, cán bộ nghiên cứu Phòng Thiết bị dùng chung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thiết bị dùng chung.

Tham dự buổi lễ trao quyết định có GS.TS. Thái Hoàng, Viện trưởng, Bí thư chi bộ, TS. Lê Bá Thắng, Chủ tịch Công đoàn Viện, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý tổng hợp; Trưởng phòng Thiết bị dùng chung và cán bộ – viên chức  Phòng Thiết bị dùng chung.

Thay mặt lãnh đạo Viện, GS.TS.Thái Hoàng,  Viện trưởng, Bí thư chi bộ cùng với TS. Lê Bá Thắng Chủ tịch Công đoàn Viện, Trưởng  phòng Thiết bị dùng chung;  Tổ trưởng công đoàn  Phòng Thiết bị dùng chung đã phát biểu chúc mừng và mong muốn ThS. Nguyễn Trung Huy tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn  để hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý Phòng Thiết bị dùng chung và các nhiệm vụ công tác  được giao.

ThS. Nguyễn Trung Huy phát biểu cảm ơn chi ủy, lãnh đạo Viện và Viện trưởng đã  tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ  Phó Trưởng phòng  Thiết bị dùng chung và hứa hoàn thành tốt các nhiệm vụ  được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của chi ủy, lãnh đạo Viện, của cán bộ viên chức Phòng Thiết bị dùng chung, xây dựng Phòng tiếp tục phát  triển, quản lý, vận hành, sử dụng tốt hệ thống thiết bị  Phòng đã được giao.

Ảnh: Đại diện lãnh đạo Viện, chi ủy, Ban chấp hành Công đoàn Viện, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý tổng hợp; Trưởng phòng Thiết bị dùng chung và cán bộ – viên chức  Phòng Thiết bị dùng chung chụp ảnh lưu niệm với ThS. Nguyễn Trung Huy