Đề tài “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ polyme nanocompozit bảo vệ chống ăn mòn sử dụng nano oxit sắt từ Fe3O4” thuộc chuyên ngành Vật liệu cao phân tử và tổ hợp

Ngày 13/6/2019, nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Trang, cán bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu, Viện Ứng dụng Công nghệ đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với đề tài “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ polyme nanocompozit bảo vệ chống ăn mòn sử dụng nano oxit sắt từ Fe3O4” thuộc chuyên ngành Vật liệu cao phân tử và tổ hợp. Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Trang được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Trịnh Anh Trúc và PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn. Đến dự buổi bảo vệ luận án có PGS. TS. Vũ Đình Lãm, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Viện Kỹ thuật nhiệt đới cùng đông đảo đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Sau khi nghiên cứu sinh trình bày nội dung và kết quả đề tài, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, Hội đồng chấm luận án nhất trí đánh giá đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn, các kết quả của đề tài đáp ứng được yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Hóa học, chuyên ngành Vật liệu cao phân tử và tổ hợp. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Trang với 6/6 phiếu tán thành, trong đó có 5/6 phiếu xuất sắc.