Đề tài “Chế tạo, khảo sát tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường sợi thủy tinh E và nanosilica” thuộc chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Ngày 21/6/2019, nghiên cứu sinh Hồ Ngọc Minh đã trình bày luận án Tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với đề tài Chế tạo, khảo sát tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường sợi thủy tinh E và nanosilica thuộc chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý. Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Ngọc Minh được thực hiện tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân và GS. TS. Thái Hoàng. Đến dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh, có đại diện lãnh đạo Viện Kỹ thuật nhiệt đới, cùng các đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Sau khi nghiên cứu sinh trình bày các nội dung và kết quả đề tài, trả lời các câu hỏi, Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài có tính thời sự, có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn, các kết quả của đề tài đáp ứng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín với 7/7 phiếu đồng ý đề nghị  Học viện Khoa học và Công nghệ cho phép nghiên cứu sinh được tiến hành các thủ tục để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện.