Đề tài “Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất hóa lý của vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở nhựa polyamit 6, nhựa polycacbonat và ống cacbon nano đa tường” thuộc chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý

Ngày 16/8/2019, nghiên cứu sinh Hà Văn Thức, giáo viên Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với đề tài “Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất hóa lý của vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở nhựa polyamit 6, nhựa polycacbonat và ống cacbon nano đa tường” thuộc chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý. Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Thức được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân và TS. Lê Văn Thụ. Đến dự buổi bảo vệ luận án có PGS. TS. Vũ Đình Lãm, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Viện Kỹ thuật nhiệt đới cùng đông đảo đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Sau khi nghiên cứu sinh trình bày nội dung và kết quả đề tài, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, Hội đồng chấm luận án nhất trí đánh giá đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn, các kết quả của đề tài đáp ứng được yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của nghiên cứu sinh Hà Văn Thức với 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 4/7 phiếu xuất sắc.              

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 Hội đồng chấm luận án, các cán bộ hướng dẫn chụp ảnh cùng với nghiên cứu sinh
 

Đại diện Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh.