Ngày 29/12/2019, nghiên cứu sinh Hồ Ngọc Minh, cán bộ Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với đề tài “Chế tạo, khảo sát tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường sợi thủy tinh E và nanosilica” thuộc chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý

Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Ngọc Minh được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân và GS. TS. Thái Hoàng. Đến dự buổi bảo vệ luận án có PGS. TS. Vũ Đình Lãm, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Viện Kỹ thuật nhiệt đới cùng đông đảo đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Sau khi nghiên cứu sinh trình bày nội dung và kết quả đề tài, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, Hội đồng chấm luận án nhất trí đánh giá đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn, các kết quả của đề tài đáp ứng được yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của nghiên cứu sinh Hồ Ngọc Minh với 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 7/7 phiếu xuất sắc.              

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Hội đồng chấm luận án, các cán bộ hướng dẫn chụp ảnh cùng với nghiên cứu sinh

Đại diện học viện Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh