Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và lấy ý kiến cho dự thảo bản sửa đổi tính điểm viên chức nghiên cứu khoa học.

Ngày 26/06/2020, Viện Kỹ thuật nhiệt đới đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và lấy ý kiến cho dự thảo bản sửa đổi tính điểm viên chức nghiên cứu khoa học. Tham dự hội nghị gồm toàn thể lãnh đạo, cán bộ - viên chức, nhân viên hợp đồng và người lao động của Viện. Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị có GS.TS Trần Đại Lâm -  Viện trưởng, GS.TS. Thái Hoàng – Chủ tịch Hội đồng khoa học và TS. Lê Bá Thắng – Chủ tịch Công đoàn Viện.

Ảnh 1. Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe TS. Đỗ Văn Công – Trưởng phòng Quản lý tổng hợp báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Nhìn chung, công tác KHCN 6 tháng đầu năm 2020 của Viện đã được thực hiện bám sát theo kế hoạch đề ra. Một số hoạt động có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm 2019 như công tác công bố, xuất bản, công tác ứng dụng triển khai. Số lượng các đề tài, dự án KHCN tăng so với năm 2019. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số công tác như hợp tác quốc tế, các hoạt động triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN và ứng dụng triển khai bị gián đoạn và gặp khó khăn. Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2020, Viện đang thực hiện tổng số 62 đề tài, dự án các cấp. Trong đó có 17 đề tài cấp Nhà nước, 18 đề tài/dự án cấp Bộ và Sở, ngành trở lên. Các đề tài nói trên đang được thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung đã được đăng ký. Có 03 đề tài cấp Viện HLKHCNVN kết thúc năm 2019 đã được nghiệm thu, trong đó có 02 đề tài đã có quyết định nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc, 01 đề tài được nghiệm thu kết quả khá và đang làm thủ tục thanh lý hợp đồng. 01 dự án cấp Viện HLKHCNVN kết thúc năm 2019 được nghiệm thu cấp Viện HLKHCNVN đạt loại khá. Viện HLKHCNVN đã có quyết định nghiệm thu đạt cho 09 đề tài hỗ trợ dành cho NCVCC năm 2019. Viện KTNĐ đã ký quyết định nghiệm thu cho 13 đề tài cơ sở và 08 đề tài cơ sở trẻ năm 2019. Ngoài ra, 01 đề tài thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo (Chương trình 47) đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ thẩm định và 02 thuyết minh đề tài cấp Viện HLKHCNVN (01 đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên, 01 đề tài độc lập trẻ) giai đoạn 2021-2022 đã được xét duyệt thông qua. Về hợp đồng triển khai ứng dụng, tổng doanh số đạt 1,713 đồng tỷ đồng, nộp thuế 171,3 triệu đồng.

Ảnh 2. TS. Đỗ Văn Công – Trưởng phòng Quản lý tổng hợp trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Ảnh 2. TS. Đỗ Văn Công – Trưởng phòng Quản lý tổng hợp trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Về hợp tác Quốc tế: do dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động hợp tác quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Ăn mòn và bảo vệ vật liệu (CPM-2020) phải dời sang năm 2021. Về hợp tác trong nước, Viện đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) và bước đầu triển khai một số hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị. Về công tác đào tạo, Viện đã và đang hướng dẫn 28 NCS (trong đó 03 NCS đã bảo vệ cấp cơ sở, 02 NCS đã bảo vệ cấp Học viện, Trường),  08 học viên cao học thực hiện luận văn Thạc sỹ, 34 sinh viên đại học làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp (22 đã bảo vệ) và 19 sinh viên thực tập tốt nghiệp, thực tập nghề. CBVC Viện đã tham gia giảng dạy 05 chuyên đề tại các trường đại học và học viện. Về công tác xuất bản, số bài báo đã được đăng trên tạp chí quốc tế: 47 (trong đó có 41 bài ISI và 01 bài thuộc VAST-1), số bài báo đã được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế: 06 (trong đó cả 04 bài ISI), số bài báo đã được đăng trên tạp chí trong nước: 24 (23 bài thuộc danh mục VAST-2), số bài báo đã được chấp nhận đăng trên tạp chí trong nước: 05. Có 04 sách chuyên khảo do các cán bộ viên chức Viện chủ biên được xuất bản. Công tác tổ chức – cán bộ, kế hoạch tài chính, quản ký khai thác thiết bị, công tác đài trạm, thi đua khen thưởng thu được kết quả tốt. Viện đã làm thủ tục và quyết định bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, làm thủ tục lên lương đúng thời hạn cho 10 viên chức, 03 viên chức nâng lương trước thời hạn, có 02 cán bộ đã được Viện Hàn lâm ra quyết định thăng hạng từ nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính. Viện đã được Thủ tướng ký quyết định tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua chính phủ năm 2020.

Về kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020, Viện tiếp tục triển khai các đề tài, dự án các cấp và NVTXTCN năm 2020 bám sát các kế hoạch đề ra, thực hiện giải ngân và thanh quyết toán các đề tài dự án, các công tác tài chính đúng quy định và đúng hạn. Các đề tài và dự án kết thúc năm 2020 hoàn thành đúng thời hạn. Các cán bộ viên chức của Viện tiếp tục đăng ký mới các đề tài KHCN, dự án SXTN các cấp  năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng triển khai nhằm tăng doanh số hợp đồng và thực hiện tốt các công tác ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, tiếp ttục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, tài chính, thực hiện đúng chế độ chính sách với cán bộ viên chức và người lao động. Công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Viện tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về ”Phân hủy, ổn định và bảo vệ vật liệu” và Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện, dự kiến diễn ra vào các ngày 23 và 24/9/2020. Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác sẽ được từng bước thực hiện thông qua áp dụng quy chế tính điểm để đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức khoa học công nghệ của Viện.

Đóng góp cho bản báo cáo, GS.TS. Lê Xuân Hiền, nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đã phát biểu bổ sung thêm thông tin vào trong bản báo cáo. GS. TS. Trần Đại Lâm thay mặt Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến và sẽ có bổ sung trong bản Báo cáo sơ kết chính thức.

Ảnh 3. GS.TS. Lê Xuân Hiền, nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng phát biểu ý kiến

Ảnh 3. GS.TS. Lê Xuân Hiền, nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng phát biểu ý kiến

Tiếp theo Hội nghị, TS. Lê Trọng Lư trình bày dự thảo bản sửa đổi tính điểm viên chức nghiên cứu khoa học, công nghệ trong Viện. Bảng tổng hợp điểm của toàn viện sẽ là cơ sở để Viện trưởng và Hội đồng thi đua - Khen thưởng xem xét, đánh giá phân loại cán bộ viên chức hàng năm. Các cán bộ viên chức của Viện đã bổ sung ý kiến vào bản dự thảo và biểu quyết thông qua Dự thảo bản sửa đổi tính điểm viên chức nghiên cứu khoa học bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hội nghị đã khép lại trong niềm vui chung của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện Kỹ thuật nhiệt đới về những kết quả thu được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời nhận ra những hạn chế của một số kết quả công tác chưa được như mong muốn. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động Viện với tinh thần quyết tâm cao, tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cả năm 2020, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện.

Hình 3. Các cán bộ - viên chức của Viện bỏ phiếu thông qua Dự thảo bản sửa đổi tính điểm viên chức nghiên cứu khoa học.

Hình 3. Các cán bộ - viên chức của Viện bỏ phiếu thông qua Dự thảo bản sửa đổi tính điểm viên chức nghiên cứu khoa học.