Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, trong hai ngày 15-16/7/2020, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng bộ Viện) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ Viện Hàn lâm, nhằm tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện lần thứ VIII là: “Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp với xu thế vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương và đại diện 18 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và lãnh đạo Chính quyền Viện Hàn lâm; cùng 176 đại biểu Đại hội đại diện cho hơn 1200 đảng viên từ 50 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

daihoidang

Đại hội chào cờ

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã quán triệt, triển khai đầy đủ và nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ VII; Đã tích cực chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, các cấp ủy trực thuộc đã luôn sâu sát, kịp thời, có nhiều giải pháp thích hợp. Kết quả đạt được là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Cùng với nghiên cứu cơ bản và điều tra cơ bản, các nghiên cứu công nghệ và triển khai ứng dụng công nghệ đã gắn với các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và thu được nhiều kết quả có giá trị. Trong nhiệm kỳ, Viện Hàn lâm đã công bố 10675 công trình (tăng 11,6% so nhiệm kỳ trước, trong đó số công trình công bố quốc tế tăng 57,6%), là đơn vị luôn dẫn đầu cả nước và có thứ hạng khá trong khu vực về nghiên cứu cơ bản. Thông qua các nhiệm vụ khoa học, hướng nghiên cứu trọng điểm, chương trình nghiên cứu trọng điểm, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh đã được hình thành, năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất của các đơn vị trực thuộc Viện đã được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn và đời sống, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ đời sống, quốc phòng-an ninh, bảo vệ chủ quyền đất nước.

daihoidang.2

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Công tác đào tạo nguồn nhân lực được gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tiềm lực khoa học và công nghệ của Viện đã được tăng cường, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo cán bộ. Công tác quản lý và hỗ trợ nghiên cứu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được môi trường công khai, minh bạch, điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Tăng đều từng năm, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Viện đã tạo và nâng cao được vị thế, uy tín trong xã hội về chất lượng các sản phẩm hình thành từ các nhiệm vụ nghiên cứu cũng như trong hoạt động tư vấn về phát triển khoa học và công nghệ cho Đảng và Nhà nước.

Công tác hợp tác quốc tế của Viện đạt được nhiều kết quả nổi bật, trải rộng khắp các lĩnh vực từ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển công nghệ, giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Viện đến góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Vị thế của Viện Hàn lâm trên trường quốc tế được nâng cao rõ rệt.

Nhiều cán bộ, đảng viên và tập thể trong Đảng bộ Viện đã được trao tặng các giải thưởng quốc tế, giải thưởng quốc gia có uy tín như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng của Quỹ L’Oreal và nhiều huân, huy chương các loại. Nhiều kết quả nghiên cứu, hoạt động của Viện đã được bình chọn là những sự kiện nổi bật về khoa học và công nghệ hàng năm.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các tổ chức đảng trực thuộc đã chú trọng hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo và công tác dân vận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng được quan tâm thường xuyên. Hằng năm, bình quân Đảng bộ Viện kết nạp được 61 đảng viên mới; hơn 90% số tổ chức đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có tổ chức đảng yếu kém.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm thích đáng, các đoàn thể quần chúng trong Viện thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và là những tổ chức đoàn thể mạnh trong Khối các cơ quan Trung ương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu kết nạp 300 đến 350 đảng viên mới, hằng năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Viện có bước phát triển quan trọng, đột phá về chất trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, đưa Viện trở thành trung tâm khoa học và công nghệ thuộc nhóm dẫn đầu các nước trong khu vực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

daihoidang.bsjpg

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Sơn Minh Thắng đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho biết, Đảng bộ Viện Hàn lâm là một trong những Đảng bộ lớn có vị trí quan trọng, với số lượng đông đảng viên ưu tú và nhiều tổ chức đảng trực thuộc. Vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng, quyết định chọn Đảng bộ Viện Hàn lâm là nơi tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Nhiệm kỳ mới, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng bộ Viện Hàn lâm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, luôn đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Viện trên các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác, nỗ lực, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

daihoidang.4

Đón nhận Cờ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Viện Hàn lâm nhiệm 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025; thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 25 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ được giao. Đại hội đã bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Đồng chí Châu Văn Minh được Đại hội bầu làm Bí thư nhiệm kỳ 2020 -2025 với tỷ lệ phiếu bầu 100%, thể hiện sự nhất trí, đồng lòng cũng như sự ủy thác trách nhiệm của Đại hội đối với đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Viện gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ Viện Hàn lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

daihoidang.5.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thành công rất tốt đẹp!

Sáng ngày 17/7/2020, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Trần Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

daihoidang.6

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ nhất

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025:

daihoidang.7

Đội văn nghệ chào mừng Đại hội

daihoidang.97

daihoidang.98

daihoidang.99

Các đoàn thể tặng hoa chào mừng Đại hội. (Ảnh: Trung tâm Thông tin - Tư liệu)

daihoidang.11

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Trung tâm Thông tin - Tư liệu)

daihoidang.93

Đồng chí Bí thư tặng hoa cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử

daihoidang.96

Chụp ảnh lưu niệm

Theo http://vast.ac.vn/