Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Công văn số 1365/KH-VHL ngày 06/03/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về kế hoạch tổ chức đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Viện Kỹ thuật nhiệt đới đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 vào ngày 26/6/2020. Tham dự Hội nghị có GS. TS. Trần Đại Lâm – Bí thư chi bộ, Viện trưởng; GS. TS. Thái Hoàng – nguyên Viện trưởng, Chủ tịch HĐKH Viện; TS. Lê Bá Thắng, Chủ tịch BCH Công đoàn Viện; các Phó Viện trưởng: TS. Lê Trọng Lư, TS. Nguyễn Vũ Giang cùng toàn thể các cán bộ, viên chức và người lao động Viện.

Trong 5 năm qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của chi ủy, lãnh đạo Viện tập thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN); chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Viện theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của Viện KTNĐ nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước nói chung. Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 - 2020 của Viện KTNĐ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác đánh giá khen thưởng trong những năm tiếp theo.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 do TS. Lê Bá Thắng – Chủ tịch BCH Công đoàn Viện KTNĐ trình bày. Trong báo cáo đã cho ta thấy những thành quả nhất định trên mọi lĩnh vực mà Viện KTNĐ đã đạt được trong 5 năm qua:

Về nghiên cứu khoa học: Trong 5 năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và từ các nguồn hợp tác quốc tế, Viện đã được trang bị nhiều thiết bị hiện đại khá đồng bộ để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cơ bản, cũng như khoa học- công nghệ. Nhờ đó, các kết quả nghiên cứu có độ tin cậy ngày càng cao, thời gian nghiên cứu, khảo sát được rút ngắn. Trong 5 năm qua, Viện đã được giao chủ trì 52 đề tài khoa học công nghệ (KHCN), dự án sản xuất - thử nghiệm (SX-TN) các cấp (từ cấp Bộ, Sở trở lên) với tổng kinh phí 43,2 tỷ đồng, trong đó có 03 đề tài KHCN, đề tài nghị định thư, 01 dự án SX-TN cấp Nhà nước, 22 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 16 đề tài, 04 dự án SX-TN, đề tài hợp tác quốc tế song phương  cấp Viện Hàn lâm; 08 đề tài KHCN cấp bộ, sở, ngành, 01 dự án SX-TN cấp sở KHCN. Ngoài ra, còn có 95 đề tài cơ sở, đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ (tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng) và 23 đề tài dành cho NCVCC (tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng). 

Về công tác công bố, xuất bản: Số bài báo, báo cáo khoa học của các cán bộ trong Viện được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, tại các hội nghị quốc gia và quốc tế hàng năm đều tăng. Có 116 bài báo đã công bố trên các tạp chí quốc tế SCI, SCI-E, 218 bài báo đã công bố trên các tạp chí VAST-2; 19 sách chuyên khảo trong nước và quốc tế đã được xuất bản; 14 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích đã được cấp.

Về nghiên cứu ứng dụng triển khai: Trong 5 năm (2015-6/2020), tổng doanh thu từ các hợp đồng ứng dụng triển khai và dịch vụ KHKT của Viện đạt 16,7 tỷ đồng. Viện đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của Nhà nước.

Về công tác đào tạo: Các cán bộ nghiên cứu của Viện đã tham gia đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh (NCS) ở các khoa của Học viện KHCN thuộc Viện Hàn lâm và tại các cơ sở đào tạo khác. Số NCS được hướng dẫn trung bình/năm là 35, trong đó, số NCS bảo vệ luận án TS cấp Trường, Viện, Học viện và cấp cơ sở trung bình/năm lần lượt là 5,2 và 4,8; số học viên cao học được hướng dẫn và bảo vệ luận văn Thạc sỹ trung bình/năm lần lượt là 13 và 6; số sinh viên được hướng dẫn làm đồ án, khóa luận, thực tập tốt nghiệp trung bình/năm là 33. Số môn học, chuyên đề giảng dạy trung bình/năm là 7, số giáo trình trung bình/năm đưa vào sử dụng là 0,6. Trong 5 năm qua, Viện đã ký 10 văn bản hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các trường đại học, viện, học viện, doanh nghiệp và phối hợp với 1 trường đại học ở trong nước xây dựng 1 phòng thí nghiệm hỗn hợp liên kết, tổ chức 32 buổi xeminar do các báo cáo viên trong nước và nước ngoài trình bày.

Về công tác hợp tác quốc tế: Công tác hợp tác quốc tế (HTQT) có bước phát triển mới. Viện đã chủ trì 2 dự án hợp tác KHCN với CNRS Pháp và Vương quốc Bỉ, 2 đề tài HTQT nghị định thư cấp Nhà nước, 5 đề tài HTQT song phương, 1 dự án HTQT có sự hỗ trợ kinh phí của đối tác nước ngoài, tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác ở Nhật Bản, Úc, Nga, Belarus, Vương quốc Anh. Viện cũng đã tổ chức thành công hội thảo quốc tế về ăn mòn và bảo vệ vật liệu (CPM) vào các năm 2015, 2018 và hội thảo quốc tế Châu Á lần thứ sáu về vật liệu tiên tiến (ASAM 6) năm 2017. Nhờ các đề tài, dự án HTQT, lãnh đạo Viện đã cử đi đào tạo NCS: 1 cán bộ tại Pháp, 3 cán bộ tại Bỉ, 1 cán bộ tại Úc, cử các cán bộ đi công tác, tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học ở nước ngoài. Viện đã ký 7 văn bản hợp tác nghiên cứu, đào tạo (MOU) với các trường đại học, viện nghiên cứu ở nước ngoài..

Với các kết quả đạt được trên, tập thể Viện Kỹ thuật nhiệt đới vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015); danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2020). Ở cấp Viện Hàn lâm, Viện vinh dự được nhận danh hiệu Cờ thi đua cấp Viện Hàn lâm (năm 2019), bằng khen của Chủ tịch Viện (năm 2019) và 02 năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc (năm 2018 và 2019). Các phòng chuyên môn và các cá nhân trong Viện cũng được vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. TS. Nguyễn Vũ Giang, Phó Viện trưởng được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng năm 2016. TS. Lê Trọng Lư, Phó Viện trưởng được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu (năm 2019) và được Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng Bằng khen (năm 2019). Có 02 cán bộ nữ trẻ được vinh dự nhận giải thưởng Quả cầu vàng (TS. Phạm Thị Năm, 2016 và TS. Nguyễn Thúy Chinh, 2019). Các tập thể phòng trong Viện vinh dự 5 lần nhận được tập thể lao động xuất sắc của Viện Hàn lâm . Trong đó, phòng Hóa lý vật liệu phi kim loại 4 lần được vinh dự nhận danh hiệu này và Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng bằng khen cho các thành tích xuất sắc trong lao động năm 2019. Ngoài ra, trong giai đoạn 2015-2020, nhiều cá nhân và tập thể trong Viện còn được vinh dự đón nhận nhiều khen thưởng và các giải thưởng uy tín của quốc gia khác như giải Nhì giải thưởng sáng tạo KHCN Vifotec (2015), huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn (2018, 2019), Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐ Lao động Việt Nam... Cấp cơ sở có 11 lượt khen thưởng cho tập thể lao động tiên tiến và 21 lượt cán bộ viên chức được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Phát biểu, trao đổi và thảo luận tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức Viện đều vui mừng trước các bước tiến triển của công tác chuyên môn cũng như thành tích thi đua, khen thưởng của Viện. Trong 5 năm qua, các danh hiệu và khen thưởng các cấp mà Viện được đón nhận tăng nhiều về số lượng cũng như các hình thức khen thưởng so với giai đoạn 2010-2015. Có nhiều tập thể, cán bộ viên chức điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Viện.

 

TS. Lê Bá Thắng trình bày Báo cáo tổng kết phong trao thi đua giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

TS. Lê Bá Thắng trình bày Báo cáo tổng kết phong trao thi đua giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

 Cũng tại hội nghị, toàn thể cán bộ viên chức đã nghe tham luận của 02 điển hình tiên tiến của Viện là TS. Lê Trọng Lư (Giải thưởng Tạ Quang Bửu và bằng khen của Chủ tịch Viện năm 2019) và TS. Nguyễn Thúy Chinh (Quả cầu vàng năm 2019). Các bài tham luận đã chia sẻ các kinh nghiệm quý báu mà nhờ đó các điển hình đã thu được các kết quả xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đạt được những giải thưởng trên. Từ đó, khích lệ tinh thần các đồng nghiệp trong và ngoài viện nỗ lực phấn đấu và cố gắng trong công tác nghiên cứu và phong trào thi đua.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm GS.TS. Trần Đại Lâm (Viện trưởng), TS. Lê Bá Thắng (Chủ tịch BCH Công đoàn), TS. Nguyễn Vũ Giang (Phó Viện trưởng, đại diện tập thể Phòng Hóa lý vật liệu phi kim loại), TS. Lê Trọng Lư (giải thưởng Tạ Quang Bửu – 2019) – Phó Viện trưởng và TS. Nguyễn Thúy Chinh (giải thưởng Quả cầu Vàng – 2019). Trước bế mạc hội nghị, GS.TS. Trần Đại Lâm, Viện trưởng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Hội nghị kết thúc trong không khí hồ hởi của toàn cán bộ viên chức trong Viện trước những thành tích thi đua đã đạt được trong 5 năm qua và trong 5 năm tới, với sự nỗ lực và cố gắng của từng cán bộ viên chức và người lao động, Viện Kỹ thuật nhiệt đới sẽ thu được nhiều thành tựu trong công tác nghiên cứu và nhiều thành tích trong công tác thi đua yêu nước.

TS. Lê Trọng Lư – giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019, trình bày tham luận

TS. Lê Trọng Lư – giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019, trình bày tham luận

Nguyễn Thúy Chinh – giải thưởng Quả cầu vàng 2019, trình bày tham luận

Nguyễn Thúy Chinh – giải thưởng Quả cầu vàng 2019, trình bày tham luận