Tòa nhà Trung tâm Tin học và Tính toán

Tòa nhà Trung tâm tin học tính toán

Viện Toán học

Viện Toán học

Khuôn viên nhà A1

Tòa nhà Trung tâm

 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

 

 Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học

Tòa nhà Viện Địa lý

Viện Nghiên cứu hệ gen

Tòa nhà Viện Hóa sinh biển và Viện Công nghệ Vũ trụ 

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 Khuôn viên Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Tòa nhà Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

 Viện Công nghệ sinh học

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

 

 

 Khuôn viên Viện Hàn lâm

(Nguồn: vast.gov.vn)