Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Viện Kỹ thuật nhiệt đới (VKTNĐ) đã cùng Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (KHKTVL), Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác, tại phòng 315-Nhà C5 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đào tạo Đại học, Sau Đại học và các chương trình nghiên cứu khoa học giữa hai Viện.

Lãnh đạo 2 bên giới thiệu về thành viên tham gia

Lãnh đạo 2 bên giới thiệu về thành viên tham gia

Tham dự lễ ký kết, Viện Khoa học & Kỹ thuật vật liệu gồm có PGS.TS. Đào Hồng Bách - Viện Trưởng, PGS.TS. Phạm Mai Khánh - Phó Viện trưởng, PGS.TS. Bùi Anh Hòa - Nguyên Phó Viện trưởng và lãnh đạo các bộ môn. Phía Viện Kỹ thuật nhiệt đới có GS.TS. Trần Đại Lâm - Viện trưởng, GS.TS. Thái Hoàng - Chủ tịch Hội đồng khoa học, TS. Nguyễn Vũ Giang - Phó Viện trưởng, TS. Lê Trọng Lư - Phó Viện trưởng và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Tại buổi lễ, các bên đã cùng nhau giới thiệu, trao đổi, chia sẻ những mục tiêu, phương hướng phát triển trên phương diện đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiều điểm chung giữa hai Viện đã được đưa ra về con người: nhiều cán bộ Viện KTNĐ đã được đào tạo từ trường ĐHBK; một số cán bộ đã và đang làm việc giữa hai Viện) hay về định hướng khoa học: phát triển, cải thiện và đánh giá tính chất, độ bền vật liệu trong các môi trường làm việc khác nhau...

TS. Lê Trọng Lư giới thiệu về các thông tin về chức năng, nhiệm vụ và thành tựu của Viện Kỹ thuật nhiệt đới

TS. Lê Trọng Lư giới thiệu về các thông tin về chức năng, nhiệm vụ và thành tựu của Viện Kỹ thuật nhiệt đới

 

 

PGS.TS. Bùi Anh Hòa giới thiệu về các thông tin về chức năng, nhiệm vụ và thành tựu của Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu

PGS.TS. Bùi Anh Hòa giới thiệu về các thông tin về chức năng, nhiệm vụ và thành tựu của Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu

Với phương diện là một Viện nghiên cứu của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện KHKTVL đã cho thấy những thuận lợi trong đào tạo do có nguồn sinh viên ổn định hàng năm. Tuy nhiên, Viện lại có một số hạn chế nhất định trong công tác nghiên cứu khoa học do phải chia sẻ quỹ thời gian vào giảng dạy. Trong khi đó, với lợi thế là một Viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện KTNĐ lại có thể đáp ứng, khắc phục những khó khăn đó. Chính vì vậy, hai Viện đã cho thấy tiềm năng rõ nét, đồng thời cùng nhất trí hợp tác bền vững và phát triển trên cơ sở các nội dung theo thế mạnh của mỗi bên.

Trước bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác, hai Viện đều hy vọng, trong tương lai gần, sẽ cùng nhau phát triển công tác đào tạo sinh viên chất lượng cao song hành với các đề tài dự án chung nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Buổi Lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp với bản cam kết thỏa thuận hợp tác đôi bên được ký bởi Lãnh đạo hai bên.

 

Lãnh đạo 2 bên cùng ký vào biên bản thỏa thuận hợp tác.

Lãnh đạo 2 bên cùng ký vào biên bản thỏa thuận hợp tác.

Chụp ảnh kỷ niệm Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học & Kỹ thuật vật liệu và Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Chụp ảnh kỷ niệm Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học & Kỹ thuật vật liệu và Viện Kỹ thuật nhiệt đới