Ngày 13/6/2019, Viện KTNĐ đã tổ chức Xeminar với 2 báo cáo khoa họcXeminar khoa học do TS. Nguyễn Anh Sơn và TS. Bùi Văn Cường trình bày

Nằm trong kế hoạch Xeminar khoa học thường xuyên theo định kỳ, ngày 13/06/2019, Viện Kỹ thuật nhiệt đới tổ chức xeminar với 02 báo cáo khoa học:

Báo cáo: “Nâng cao khả năng phân tích dữ liệu tổng trở và phát triển công nghệ đo tổng trở cục bộ ứng dụng cho lớp phủ bảo vệ hợp kim nhôm 2024” do TS. Nguyễn Anh Sơn trình bày.  

Báo cáo: “Vi sinh vật nội cộng sinh thực vật (Endophytes) và các tiềm năng ứng dụng” do TS. Bùi Văn Cường trình bày.

Cả hai báo cáo đều là những nội dung chính trong luận án mà TS. Nguyễn Anh Sơn và TS. Bùi Văn Cường thực hiện trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Pháp và Đức. Buổi xeminar đã thu hút đông đảo các cán bộ khoa học và học viên, nghiên cứu sinh trong Viện tham gia thảo luận và trao đổi.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi xeminar trên.

Hình 1. TS. Nguyễn Anh Sơn trình bày báo cáo khoa học tại buổi họp Xeminar.

 Hình 2. TS. Bùi Văn Cường trình bày báo cáo khoa học tại buổi họp Xeminar.