1. Model: GX-53

2. Hãng, tên nước: Olympus-Nhật

3. Chức năng:Quan sát bề mặt kim loại hay các bề mặt cuả các vật cứng,không cho ánh sáng xuyên qua.

4. Nơi lắp đặt:Phòng 210, nhà A12, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN (số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

5. Thông số kỹ thuật của thiết bị:

  • Hệ thống quang học vô cực
  • Phương pháp quan sát: Trường sáng và nền đen trong ánh sáng phản xạ
  • Độ phóng đại tiêu chuẩn: 50X, 100X, 200X và 500X, có khả năng nâng cấp 1000X khi sử dụng vật kính 100X, thị kính 10X.
  • Vật kính tiêu sắc 5X/ độ mở 0.15, khoảng cách làm việc 12 mm
  • Vật kính tiêu sắc10/ độ mở 0.3, khoảng cách làm việc 6.5 mm
  • Vật kính tiêu sắc 20X/ độ mở 0.45, khoảng cách làm việc 3.0 mm
  • Vật kính tiêu sắc 50X/ độ mở 0.8, khoảng cách làm việc 1 mm
  • Đường kính vi trường quan sát: 22 mm
  • Nguồn sáng 100W Halogen, có khả năng nâng cấp sử dụng đèn huỳnh quang nguồn sáng 100W
  • Thị kính 10X, đường kính vi trường quan sát 22 mm.
  • Cán bộ phụ trách: Cao Thị Hồng (ĐT: 0981506299), Phạm Quang Dương (ĐT: 0963817685).