Tác động thông số nhiệt độ, độ ẩm lên các mẫu cần kiểm tra.

  1. Hãng, tên nước: Weiss Envirotronics - Mỹ
  2. Chức năng: Đánh giá tác động của các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, độ khô, điểm sương lên các mẫu, các sản phẩm kích thước khác nhau cần kiểm tra.
  3. Nơi lắp đặt: Phòng 106, nhà A13, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN (18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)
  4. Thông số kỹ thuật:
  • Thể tích buồng thử lớn nhất: 302L
  • Kích thước trong buồng thử: 610mm rộng x 610mm sâu x 813mm cao
  • Kích thước ngoài: 864mm rộng x 1727mm sâu x 2083mm cao
  • Khoảng nhiệt độ có thể điều chỉnh hoạt động: -40°C to +180°C