Nghiên cứu điện hóa cơ bản, nghiên cứu ăn mòn, ăn mòn điểm, nghiên cứu pin, pin nhiên liệu, năng lượng tái tạo, nghiên cứu mạ điện, lớp phủ nghiên cứu sensor, nghiên cứu công nghệ Nano

1. Hãng, tên nước: Biologic, Pháp

2. Chức năng: Nghiên cứu điện hóa

  • Nghiên cứu ăn mòn, ăn mòn điểm
  • Nghiên cứu pin, pin nhiên liệu
  • Năng lượng tái tạo
  • Nghiên cứu mạ điện, lớp phủ
  • nghiên cứu sensor
  • Nghiên cứu công nghệ Nano

3. Nơi lắp đặt: Phòng 203, nhà A12, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN (18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

4. Thông số kỹ thuật:

  • Module đo phổ tổng trở: Dải tần 10 micro Hz tới 7MHz
  • Module đo dòng siêu thấp: Dải đo ± 100pA, ± 1nA, ± 10nA, ± 100nA
  • Module tăng dòng loại: 1A/48V, 2A/30V, 4A/14V
  • Module phát quét tuyến tính: Dải quét 1V/s, 100V/s, 10kV/s, 1MV/s